Šta je "ERP“ i šta su ERP sistemi?

Ako se pitate šta su ERP sistemi, i da li su neophodni i primenljivi na vaše poslovanje, razmislite o tome koliko softverskih proizvoda koristite u različitim jedinicama kojima upravljate, da li su kompatibilni i da li gubite informacije ili duplirate podatke.

ERP ili softver za planiranje resursa preduzeća je dizajniran da unese red u haotično okruženje, da vam u realnom vremenu pruži jasnoću o svim aspektima vašeg poslovanja i da vam pomogne da lakše i efikasnije planirate u budućnosti vaše poslovanje.

ERP sistemi se koriste u svim procesima neophodnim za funkcionisanje kompanije – upravljanje kadrovima i kupcima, finansije, proizvodnja, dostupnost materijala ili proizvoda, sistemi isporuke (dostave), usluge, porudžbine i još mnogo toga. Ukratko, ERP kombinuje sve ove procese i aktivnosti u jedan sistem, dajući vam jasnu sliku u realnom vremenu.

Poboljšana produktivnost, povećana efikasnost, optimizovani troškovi i pojednostavljeni procesi su samo neke od ključnih prednosti ERP sistema. Planiranje resursa preduzeća (ERP) je vrsta softvera koji organizacije koriste za upravljanje svojim svakodnevnim aktivnostima, kao što su prodaja, nabavka i upravljanje svim drugim operacijama. Naš ERP paket takođe uključuje softver za upravljanje učinkom preduzeća (BI) koji vam pomaže da planirate, predviđate i izveštavate o finansijskim rezultatima vaše organizacije.

ERP sistemi se koriste za povezivanje više poslovnih procesa i omogućavaju razmenu podataka između njih – u tu svrhu prikupljaju zajedničke podatke organizacije iz više izvora. ERP sistemi eliminišu dupliranje informacija i pružaju potpunu poslovnu sliku na jednoj platformi.

ERP sistemi su dizajnirani oko jedne platforme, koja ima zajedničku bazu podataka i interfejs. Ovo pomaže da se osigura da su informacije koje se koriste u preduzeću kanalisane i zasnovane na jedinstvenim definicijama i zahtevima. Glavna svrha ERP-a je da integriše ljude, procese i tehnologije u savremenu kompaniju.

Da bismo ilustrovali sposobnost ERP sistema, uzećemo kao primer kompaniju za proizvodnju automobila jer ona zahteva kupovinu delova i komponenti od nekoliko dobavljača. ERP sistem bi olakšao proces praćenja zaliha i nabavke potrebnih materijala i komponenti i obezbedio da se isti tačni podaci koriste u svakoj fazi procesa – od porudžbine do plaćanja. Isti princip važi i za izveštavanje i analizu. Ako je ERP sistem pravilno implementiran u odgovarajućoj kompaniji, komponenta „kočione pločice“ će, na primer, biti identifikovana u ERP sistemu istovremeno sa: nazivom dela, veličinom, materijalom, izvorom, brojem serije, brojem dobavljača, serijskim brojem, cena i druge specifikacije, bez dupliranja i bez pojavljivanja na drugim mestima pod različitim nazivima. Ovaj proces funkcioniše u tandemu sa mnogim drugim deskriptivnim elementima i elementima zasnovanim na podacima, skraćujući proces ručnog unosa i dupliranja informacija.

Osnovni princip ERP sistema je centralizovano sakupljanje podataka za široku distribuciju. Umesto nekoliko nezavisnih baza podataka sa beskonačnim inventarom nepovezanih tabela, ERP sistemi uvode red u ove procese. Dakle, svi korisnici – od generalnog direktora do zaposlenih u skladištu ili prodavnici – mogu kreirati, čuvati i koristiti iste podatke, pri čemu je sistem posebno dizajniran da osigura da su informacije tačne i potpune.

Danas su ERP sistemi od suštinskog značaja za upravljanje hiljadama kompanija svih veličina i u svim industrijama. Ove kompanije koriste ERP sisteme kao nezamenljivu infrastrukturu za vođenje svog poslovanja.

Poslovni rob ili izgubljen u podacima?

Ako sve češće osećate da se ukupna slika vašeg poslovanja gubi zbog analize detalja za koje je potrebno previše vremena i resursa, možda je vreme da razmislite o primeni ERP sistema. Budite iskreni i pogledajte da li se sledeći opisi odnose na vas i vašu organizaciju.

  1. Provodite sve više vremena sa svakodnevnim zadacima - ponekad korišćenje previše različitih aplikacija može da dovede do kašnjenja u upravljanju ključnim zadacima. ERP softver integriše rešenja i podatke u jedinstven sistem sa zajedničkim interfejsom, što olakšava komunikaciju poslovnih jedinica i efikasan rad.
  2. Imate mnogo neodgovorenih pitanja o svom poslovanju - da li možete lako da odgovorite na važna pitanja o svom poslovanju kao što su: koliki je prihod od proizvodne linije ili profitabilnost? U suprotnom, to znači da vas odvojeni sistemi i nedostatak pristupa bitnim parametrima usporavaju. Ovo takođe usporava vašu analizu i donošenje odluka.
  3. Imate nejasne poslovne procese - može biti teško upravljati zalihama, zadovoljiti kupce ili držati troškove pod kontrolom. Ako se nađete u ovoj situaciji, to znači da je potrebno restrukturiranje vaših procesa kako biste unapredili svoje poslovanje ili promenili svoje prioritete.
  4. Imate intenzivne, ručne procese unosa podataka - da li većina vaših odeljenja koristi sopstvene aplikacije i procese da bi obavila svoj posao? U ovom slučaju možda gubite previše vremena i resursa na duplirane podatke. Kada informacije ne mogu lako da se kreću između sistema, izveštavanje traje duže, greške su češće, a donošenje odluka je teže.
  5. Da li vam nedostaje sposobnost da brzo delujete - provodite toliko vremena u vođenju svog posla da ne možete da tražite nove mogućnosti? Novi ERP sistemi uključuju napredne i inteligentne mogućnosti, kao što su mašinsko učenje i prediktivna analitika koje olakšavaju identifikaciju novih i potencijalno profitabilnih preduzeća.
Implementacija ERP softvera je osnovno rešenje i trebalo bi da bude dobro osmišljeno. Ovo je preduslov posebno ako prvi put implementirate kompletno softversko rešenje. Ako želite da vidite pozitivnu promenu u svom poslovanju i postignete opšti rast, važno je da preduzmete neophodne korake da biste videli koristi. Treba imati na umu da je proces implementacije dugotrajan i da pored finansijskih ulaganja zahteva strpljenje, istrajnost i stalnu motivaciju.

Prednosti ERP-a

Konkurentnost

ERP softver zahteva značajna ulaganja, ali dugoročno, vaši troškovi mogu biti još veći bez sistema koji objedinjuje sve informacije o vašem poslovanju.

Neki menadžeri se odlučuju da se pridržavaju proverenih i konzervativnih metoda, drugi, pak, traže inovativna tehnološka rešenja. Implementacija ERP softvera vam pomaže da ostanete konkurentni sa bržim rešenjima u realnom vremenu, štiteći vas od potencijalno skupih grešaka.

Poboljšana efikasnost procesa

Smanjenje ručnog unosa štedi vreme, sprečava greške i minimizira dupliranje procesa. ERP brine o tome.Ovo ne samo da poboljšava produktivnost, već i značajno smanjuje verovatnoću rada sa netačnim podacima. Implementacija ERP softvera poboljšava svakodnevne poslovne aktivnosti pojednostavljujući procese, što olakšava prikupljanje informacija iz svih odeljenja u realnom vremenu.

Tačne prognoze

ERP sistemi daju vašim korisnicima - posebno menadžerima - alate koji su im potrebni za kreiranje preciznijih prognoza. Informacije o zalihama i prodaji, finansijske usluge i korisnička podrška pomažu u stvaranju realnih prognoza kako bi kompanija mogla efikasno da smanji troškove. Pošto su ERP informacije što je moguće tačnije i ažurnije u realnom vremenu, kompanije mogu napraviti realistične i efikasne planove za svoje svakodnevne operacije.

Interakcija između odeljenja

Veliki izazov za svaki posao je uklanjanje nevidljivih zidova između različitih odeljenja, koji se ponekad ponašaju kao konkurenti unutar iste kompanije. Čuvanje informacija u različitim jedinicama koje mogu imati različite motivacije na kraju iskrivljuje sliku i šteti aktivnosti celog kolektiva. Interakcija između različitih timova je ključna za donošenje ispravnih odluka. Podaci koji se unose u ERP sisteme su centralizovani, konzistentni i ažurirani, što čini gotovo nemogućim da odeljenja rade odvojeno i bez razmene informacija. ERP softver omogućava razmenu informacija u bilo kom trenutku, osiguravajući da su podaci tačni.

Deljenje informacija u realnom vremenu preko centralizovane baze podataka je jedna od glavnih prednosti ERP-a. Pošto ERP sistem sadrži podatke iz celog poslovanja, zainteresovane strane mogu lako pristupiti informacijama iz drugih odeljenja radi analize.

Mobilnost

Jedna od prednosti softvera za planiranje resursa preduzeća je njegova sposobnost da koristi podatke čak i van poslovnice ili kancelarije. Sa ERP softverom, korisnici imaju pristup centralizovanoj bazi podataka gde god da rade, kao i sa raznih uređaja kao što su laptop, tablet ili mobilni telefon. Prilagodljivost ERP softvera je od ključnog značaja jer povećava produktivnost i čini informacije dostupnim gde god da se nalazite.

Pouzdanost podataka

ERP sistem pruža pouzdane podatke kojima se može pristupiti sa različitih lokacija (ako je raspoređen u oblaku). Ali korišćenje svih poslovnih informacija na daljinu otvara pitanje bezbednosti. ERP omogućava ugradnju dodatne zaštite, koja, u skladu sa pravilima korišćenja, eliminiše rizik od pogrešnog tumačenja važnih informacija. Preciznost i sigurnost su ključ ERP softvera.

Prilagođeno izveštavanje

ERP softver pojednostavljuje izveštavanje. Ovo olakšava odgovor kompanije na složene zahteve za zbirnim informacijama. Zaposleni imaju mogućnost da prave svoje lične izveštaje, što štedi vreme i nudi mogućnost da bez odlaganja rade na drugim projektima.

Povećana produktivnost

Automatizacijom suvišnih procesa, zaposleni imaju više vremena za rad na drugim, prioritetnim zadacima koji zaista zahtevaju više pažnje i koncentracije.

Poštovanje propisa

ERP može biti dizajniran za praćenje industrijskih propisa i regulatornih promena. Ovo omogućava kompaniji da drži korak sa zakonskim odredbama, da ne propušta rokove za izmene i da izbegne značajna odstupanja koja mogu dovesti do kazni za nepoštovanje.

Fleksibilni sistemi

Moderni ERP softverski sistemi su stabilni, fleksibilni i podložni različitim opcijama konfiguracije. Oni se mogu prilagoditi jedinstvenim potrebama specifičnog poslovanja. ERP sistemi se takođe mogu prilagoditi potrebama organizacije koje se stalno menjaju bez potrebe za kupovinom novog softverskog rešenja. Prilikom implementacije ERP softvera po vašem izboru, važno je da se uverite da je proizvod prilagođen vašem poslovanju i da ima sve funkcije koje su vam potrebne za podršku svakodnevnom poslovanju.

Prednosti softvera za planiranje resursa preduzeća su mnoge, ali pre nego što odlučite da preduzmete korak implementacije, morate da budete dobro informisani i spremni da izbegnete potencijalne probleme koji se mogu pojaviti nakon što ste već investirali.

Troškovi implementacije i održavanja

Glavna investicija je u softver, ali vreme potrebno za implementaciju može dodatno poskupiti proces. Kupci treba da imaju na umu da cena ERP-a mora da uključuje cenu rada i vreme potrebno za uspešnu implementaciju sistema. U nekim slučajevima, možda ćete morati da angažujete dodatni tim IT stručnjaka, kao i konsultante za ERP. Naknada za održavanje je često odvojena od cene licence i možda ćete morati da investirate u novi hardver koji obezbeđuje odgovarajuću infrastrukturu za funkcionisanje ERP softvera.

Ako odlučite da investirate u osnovni ERP softver, možete lako da obezbedite kombinaciju funkcija sa jednom licencom. Međutim, uvođenje sveobuhvatnijeg modela upravljanja možda neće biti moguće za mala i srednja preduzeća. Ali postoji rešenje za sve ove probleme - možete uštedeti neke svoje troškove uz plaćeno mesečno rešenje u oblaku koje vam pruža potpunu ERP uslugu!

Ne štedite na obuci svojih zapolenih

Ako niste tačno i detaljno naveli svoje potrebe i softver ih ne ispunjava, to će dokazati da sistem ne radi u skladu sa zahtevima i da se prilagođavanje, zapravo, ne odvija. Ovo će zakomplikovati poslovni proces umesto da ga olakša.

ERP sistemi opslužuju sva odeljenja kompanije i istovremeno se detaljno bave aktivnostima svakog odeljenja. Ovo menja način na koji funkcioniše, eliminiše parazitske aktivnosti i pruža potpune detalje o tokovima informacija. Sve ove optimizacije su plus za organizaciju, ali i jedan od najvećih problema za implementaciju sistema. Pošto menadžeri u različitim timovima često ne mogu da procene potrebu za takvim sistemom i/ili nemaju potrebnu obuku da sagledaju takav nivo ukupne integracije podataka kompanije pre implementacije ERP sistema. Dobra je ideja da menadžeri u svim poslovnim jedinicama prođu informativni kurs koji će im dati tačniju predstavu o prednostima i šta treba da urade da bi izvršili svoje zadatke.

Dešavalo se da kompanije ulažu u ERP sistem, ali ne planiraju pravilno korake implementacije sa svojim osobljem.

Konzervativizam ili inovacija

Da li vam je potreban ERP sistem ili ne?. Potencijalne poteškoće u implementaciji i održavanju nove platforme ne bi trebalo da vas spreče da pokušate da primenite ERP softver. Sigurno je da alati koji mogu da podignu vaše poslovanje na sledeći nivo imaju svoje prednosti. Od vas se takođe traži da poslušate savet stručnjaka i pre nego što se odlučite za tako veliku promenu, napravite iskrenu i detaljnu procenu potreba i problematičnih oblasti vaše organizacije.

ERP ili objedinjeni sistemi za planiranje resursa kompanija trenutno se smatraju najvišom klasom poslovnog softvera.

Jedna od glavnih prednosti ERP-a, u poređenju sa drugim sistemima koji se koriste, jeste mogućnost centralnog upravljanja aktivnostima čitave kompanije, kao i kontrola realizacije zadataka. Planiranje svih resursa – materijalnih, vremenskih, ljudskih, finansijskih, očekivanih itd. - je od velikog značaja za korporacije i igraće sve važniju ulogu u konkurentnosti.

Započnite sa ERP-om sada

Prijavite se za besplatni PROBNI sistem

Da biste dobili predstavu o tome kako SalesRay funkcioniše, možete kreirati besplatni probni sistem ovde. Obratite pažnju na tri cenovna plana koje nudimo, jer će test sistem imati različite funkcionalnosti u zavisnosti od odabranog plana.

Prijavite se za besplatni DEMO sa podrazumevanim podacima

Za pristup SalesRay demonstraciji potrebna nam je E-mail na koju možemo poslati vaše podatke za prijavu. Na navedeni E-mail dobićete link operativnog sistema bez ograničenja, sa unapred definisanim podacima kako biste mogli da steknete predstavu o njegovom radu.

Kontaktirajte naše stručnjake za implementaciju

Uštedite vreme i zakažite sastanak licem u lice ili onlajn sa našim timom ovde. Naši konsultanti će vam omogućiti pristup ERP sistemu, upoznati vas sa SalesRay-om i odgovoriti na sva vaša pitanja. Ako više volite drugi način komunikacije, možete nas pronaći i na tel ili nam poslati e-mail na email.