Finansije

Ovaj modul vam daje potpunu sliku o novčanim tokovima i zalihama kompanije i predstavlja moćno sredstvo za optimizaciju rashoda, analizu i povećanje prihoda i upravljanje potraživanjima i obavezama.

 

Optimizovane finansijske transakcije

Ne dozvolite da se vaše poslovanje zaglavi u rutinskim aktivnostima i da na kraju gubite dane na ručnu obradu finansijskih dokumenata.SalesRay.com nudi mnoge automatizacije koje štede vreme (npr. uvoz izvoda iz banke; plaćanja), koje će pomeriti fokus sa operativnog rada na mogućnost analize i rasta.

Potpuna usklađenost sa zakonskim propisima

Tačno prikažite svoju poslovnu aktivnost sa SalesRay-om bez obzira na oblast vašeg rada. ERP sistem ispunjava sve regulatorne zahteve finansijskih supervizora. Usklađen je sa evropskim zakonodavstvom. Automatska ažuriranja osiguravaju da ostanete u toku sa promenom propisa.

Razumljive finansije u realnom vremenu

Efikasno upravljajte računovodstvom, gotovinom, novčanim tokovima, kontrolišite osnovna sredstva. Radite sa više valuta i računa, uvek dobijajte ažurirane informacije o svojim potraživanjima i obavezama. SalesRay pruža jasnu sliku o finansijskom statusu vaše kompanije kada vam je potrebna.

CRM Prodaja Skladište i Logistika Finansije BI

Moćan alat za praćenje korporativnih finansija

Finansijski modul je izuzetno fleksibilan i omogućava mnogo različitih pogleda – od detaljnih izveštaja o svakom pojedinačnom kretanju novca u i iz vaše kompanije, do poslovnih analiza za različite vremenske periode, regione, divizije kompanije ili tipove aktivnosti. Sve ovo daje opštu sliku Vaših poslovnih trendova. Nakon implementacije SalesRay.com, ovaj modul će postati najmoćnije sredstvo za upoređivanje rezultata aktivnosti kompanije sa vašim dugoročnim poslovnim ciljevima, kao i za prilagođavanje delatnosti, ukoliko je to potrebno.

Modul finansije pruža mogućnosti za poslovnu analizu i omogućava vam da unapred definišete specifične načine na koje želite da vaši podaci budu prezentirani. Pored standardnih parametara, možete izmisliti i definisati bilo koju dodatnu analizu, upuštajući se u detalje kao što su prihod od svakog štanda ili zaposlenog, ili troškovi u zavisnosti od vrste goriva koja se koristi u sopstvenom voznom parku ili u zavisnosti od vrste komunikacionih usluga.

Centri troškova i profita

Za ambiciozne kompanije sa resursom za uvođenje detaljnih finansijskih informacija, obezbedili smo mogućnost upravljanja prihodima i rashodima u COST centrima. Ovo će vam pomoći da bolje planirate i kontrolišete svoje aktivnosti i začepite sve "rupe" koje možda postoje u vašim finansijama.

Finansijski dokumenti

Modul upravlja celokupnim kretanjem finansijskih dokumenata kreiranih od strane zaposlenih - proforme, fiskalni računi, fakture itd., kao i kretanjem bankovnih računa preduzeća, poreza, uplaćenih avansa itd.

Uz različite opcije za automatsko generisanje finansijskih dokumenata, postaje neizostavni deo poslovanja, štedi dragoceno vreme zaposlenih i predstavlja preduslov za brz i kontrolisan rast poslovanja.

Protok novca

Modul u potpunosti upravlja finansijskim tokovima kompanije. Ovo vam omogućava da fino prilagodite svoje poslovanje kako biste svakodnevno povećavali likvidnost kompanije. Analitičke informacije o novčanim tokovima dostupne su menadžmentu sa bilo koje tačke gledišta, pružajući tačne informacije o zalihama u svakom trenutku i prestavljaju dragocenu pomoć u donošenju brzih odluka, bez obzira koliko ste udaljeni od poslovnice.

Menadžment potraživanja

Upravljanje potraživanjima je takođe jako zastupljeno, jasno praveći razliku između potraživanja čiji rok dospeća još nije prošao od dospelih i teško naplativih potraživanja, koja imaju značajno kašnjenje. Takođe možete videti kako su se potraživanja i obaveze menjale tokom vremena.

Integrisane finansije

Uvoz izvoda iz banke

Uvoz izvoda iz banke može uštedeti napore čitavih odeljenja zaposlenih. Poseban algoritam za samoučenje čini uvoz izvoda iz banke tačnijim i efikasnijim tokom vremena.

Integracije sa platnim sistemima

SalesRay.com nudi integraciju sa širokim spektrom različitih lokalnih i međunarodnih metoda plaćanja - ePay, PayPal, Paysera, Braintree, Molli, kao i odložena plaćanja trasportnih kompanija, itd. Deo integracija omogućava automatsku proveru da li je plaćanje bilo uspešno (sa ili bez uspeha), što štedi rad mnogih zaposlenih i obezbeđuje vaše transakcije.

Integracija sa računovodstvenim sistemima

U SalesRay-u smo implementirali integraciju sa popularnim računovodstvenim sistemima kako bismo sprečili dupliranje unosa. U SalesRay Enterprise rešenjima nudimo i mogućnost rada u sopstvenom računovodstvenom režimu, u kojem su sve operativne računovodstvene aktivnosti potpuno automatizovane.

Demo verzija SalesRay.com

Najbolji način da se upoznate sa mogućnostima SalesRay.com je da ga vidite na delu! To je kompletan sistem sa svim potrebnim alatima i specijalno kreiran za Vaše poslovanje..