Skladište i Logistika

Sa modulom za skladištenje i logistiku u SalesRay-u, uvek ćete moći da pratite trenutno stanje svojih skladišta. Možete biti sigurni da su artikli u njima po pravoj ceni. Ovaj modul je u stanju da organizuje celokupnu logističku delatnost kompanije.

 

Dostave i
skladišta

SalesRay.com pruža Vam mogućnosti za kreiranje i upravljanje mnogim poslovnicama, sladištima i podskladištima sa lokacijama i mogućnošću složene geometrije, teritorijalne podele, mnogo prodavnica i POS-ova. Zahtevi, porudžbine, direktni i indirektni troškovi isporuke - dozvolite sebi da efikasno upravljate sa svim ovim operacijama!

Upravljanje
zalihama

Obradite porudžbine od svojih dobavljača, skladištite i izdavajte robu, premeštajte robu, uređujte i revidirajte skladišta! Sve ovo u jednom inteligentnom modulu za zalihe i operacije. Sa SalesRay-om kao vašim ERP sistemom, znaćete gde se nalazi i koliko artikla, materijala ili proizvoda imate u svakom trenutku.

Pakovanje/izdavanje robe i
organizovanje rute

Da li koristite spoljni transport ili imate sopstveni prevoz? U SalesRay-u možete organizovati oba u isto vreme. Organizujte i utovarite pošiljku ili pošaljite kurirskom službom sve što je potrebno dostaviti kupcu. Praćenje robe i opšti logistički posao nikada nije bio lakši!

CRM Prodaja Skladište i Logistika Finansije BI

Skladište i Logistika - Upravljanje nomenklaturom

U SalesRay-u mogućnosti definicije nomenklature omogućavaju različite načine rada sa artiklima i materijalima. Podržavamo više jedinica mere sa formulama za automatsku konverziju iz jedne jedinice mere u drugu, radimo sa serijskim brojevima i serijama, uzimajući u obzir rok trajanja. Podela nomenklature po brendovima i grupama omogućava dodavanje dodatnih proizvoljnih karakteristika za dopunu smislenim informacijama o artiklima i materijalima. Podržavamo rad sa BOM-ovima i analozima, funkcije specifične samo za najsloženije ERP sisteme.

Rad sa serijama, serijskim brojevima

Funkcija u modulu skladište SalesRay.com za vrstu kontrole vaše nomenklaturne evidencije uključuje unos serijskih brojeva i serija. Praćenje takvih stavki je izuzetno intuitivno i sa samo nekoliko klikova. Pogledajte punu istoriju artikla, gde je dostavljen, kome je prodat, pa čak i kolika je njegova garancija (ako je ima). Lako upravljajte čak i najsloženijim nomenklaturama bez rizika od dupliranja ili gubitka bilo kakvog zapisa.

Parametri i karakteristike

Nomenklatura različitih poslovnih oblika obično zahteva drugačiji pristup kreiranju i upravljanju artiklima ili uslugama. SalesRay vam može mnogo pomoći u organizovanju vaše nomenklature, jer može da kreira grupe na bilo koji način bez ograničavanja broja grupa i podgrupa. Svaki zapis ima osnovnu jedinicu mere, ali mu možete dodati druge merne jedinice koje su vam potrebne. Za svaku grupu možete uneti neograničen broj funkcija potrebnih za nesmetanu prodaju, skladištenje, reviziju. SalesRay.com Vam pruža mogućnosti - upravljajte njima u svom stilu i u već izgrađenoj strategiji!

Skladište i Logistika - Skladišta, podskladišta, geometrija u skladištima i lokacijama.

U SalesRay.com imate mogućnost da napravite skladište za nekoliko minuta i da odmah započnete. U isto vreme, ako je vaše skladište složeno, imate sve alate za kreiranje složene strukture stabla skladišta i podskladišta sa odvojenim lokacijama. Takođe možete definisati geometriju (sektore, redove, spratove) za precizno pozicioniranje robe i materijala.

Skladište i Logistika - Rezervacija minimalnih i optimalnih količina

Pronalaženje formule za održavanje optimalnih količina u skladištima je izuzetno težak zadatak. Brojne analize u sistemu, kao što je sistem za rezervisanje količina i definisanje minimalnih i optimalnih količina, pomoći će vam da pronađete efikasnije rešenje za ovaj problem. Na kraju, trud je vredan toga, jer će vam omogućiti da smanjite neophodna obrtna sredstva, nepotrebne rezervacije ili izgubljeni materijal i robu.

Skladište i Logistika - Izveštaji o kretanju robe, troškovi materijala

Jedna od korisnih opcija koje nudi SalesRay.com je da u bilo kom trenutku proverite kretanje određenog artikla. Za period, za skladište, za grupu artikala ili po drugim kriterijumima dobijate informaciju o stanju na početku perioda, prometu, promeni, tekućem stanju.

Porudžbine i dostave

Najčešće korišćene operacije skladišta su ulaz i izlaz robe. Ali dobro je znati da u svom arsenalu imate preko 20 različitih logističkih operacija koje se odnose na preseljenja, isporuke, revizije, revalorizacije, sortiranje, otpad, iznajmljivanje i konsignaciju.

Skladište i Logistika - Snabdevanje kompanije i skladišta

Praćenje potrebe za unosom nove robe u svaku prodavnicu i njeno pripadajuće skladište uvek je bio težak zadatak. Kako bi SalesRay.com bio što korisniji u tom pogledu, nudimo mogućnosti za snabdevanje preduzeća i skladišta. Treba razjasniti da se ne radi samo o tabelarnim podacima. Funkcionalnost posebne ponude otkriva zalihe svih artikala u datom periodu, kolika je njihova minimalna količina, kolika je cena u datom periodu, koliko količine je uneto i koliko je ostalo i koliko je potrebno za poručivanje. Nema potrebe za korišćenjem drugog interfejsa, potrebne količine možete naručiti ovde!

Skladište i Logistika - Raspoređivanje troškova

Troškovi nabavke dobara su direktno povezani sa pravilnom akumulacijom cene troškova. Ova funkcionalnost je integrisana u sve sistemske module. Troškovi se mogu priložiti operacijama kojima ste kupili artikal. Pored troškova kupovine, ovo može uključivati troškove dostave. Na primer, transport, carine, porezi, pakovanje itd.

Skladište i Logistika - Tačan cenovni trošak

Tačna cena troškova zaliha je od vitalnog značaja za ispravnu finansijsku sliku vaše kompanije. Bez cene troškova ne možete znati profit od svake prodaje, što obesmišljava važan deo finansijske analize vašeg poslovanja. Znamo da su informacije o ceni troškova proizvoda i materijala specifično znanje pojedinih kompanija. Iz toga razloga stvorili smo mogućnost da definišemo ko ima pristup ovim informacijama, a ko nema.

Dostava i pakovanje, integracije sa sistemima otpreme (špedicija)

Drugi, ništa manje komplikovan zadatak je dostava kupljene robe svakom kupcu. Sa modulom Logistics imate integrisanu vezu sa velikim špediterskim kompanijama. Automatsko preuzimanje broja tovarnog lista, različitih usluga otpreme prema konkretnim uslovima dostave, kao i prijavljivanje plaćanja po dospeću. Takođe imate alate za olakšavanje pripreme robe za otpremu - liste pakovanja, istorijat i kontrola paketa (ko je to uradio, kada, provera grešaka), grupisanje ekspedicija u rute i druge korisne funkcije.

Uvoz i izvoz podataka

Kada počnu da rade sa SalesRay-om, naši klijenti najčešće organizuju inventarizaciju svojih skladišta. Da bismo svima olakšali posao, nudimo veoma jednostavan način za uvoz ovih podataka. Dakle, nakon samo nekoliko uvoza, možete početi da koristite sve karakteristike modula za skladištenje. Uvoz datoteka se ne primenjuje samo na početne inventarizacije, već na svaku operaciju. Odvojeno, SalesRay.com takođe nudi jednostavan izvoz istih podataka.

Demo verzija SalesRay.com

Najbolji način da se upoznate sa mogućnostima SalesRay.com je da ga vidite na delu! To je kompletan sistem sa svim potrebnim alatima i specijalno kreiran za Vaše poslovanje..