CONDIȚII DE UTILIZARE

I. PRINCIPII GENERALE

1. Definiții 1.1 „Antipodes” sau „Administrator de site-uri web” înseamnă Societatea cu răspundere limitată cu asociat unic „Antipodes” , cod unic de identificare 130168396, având sediul social și birourile administrative în oraşul Sofia, Cartierul rezidențial „Dianabad”, Bulevardul G.M. Dimitrov, bloc 60, scara G, apartament 84. 1.2. „Site-ul web” este un site internet accesibil publicului, cu numele de domeniu www.salesray.com creat, acceptat și înregistrat de Antipodes la o organizație căreia i-a fost delegată administrarea primară a domeniului. 1.3. "SalesRay" este un produs software specializat, online, accesibil și funcțional (program informatic) pentru planificarea resurselor și gestionarea proceselor de afaceri ale unei întreprinderi, creat și întreținut de Antipodes. 1.4. „Serviciul” se referă la: a. dreptul neexclusiv și finit de utilizare a SalesRay, și b. găzduirea partajată și / sau alte servicii cloud legate de dreptul de a utiliza SalesRay, furnizate de Antipodes, prin intermediul site-ului web și al domeniului clientului. 1.5. „Client” este orice persoană care a dobândit dreptul de a utiliza un domeniu client și Serviciul, indiferent dacă acest lucru a avut loc în conformitate cu aceste Condiții generale sau dacă relațiile cu Antipodes în legătură cu furnizarea serviciului au fost stabilite într-o altă manieră. O persoană care nu este consumator în sensul Legii privind protecția consumatorilor nu poate fi client. 1.6. „Domeniul client” este un subdomeniu unic al clientului de pe site-ul www.salesray.com care, în conformitate cu anumite condiții stabilite de administratorul site-ului web, este accesibil clientului relevant (sau utilizatorilor care acționează în numele clientului) și prin intermediul căruia clientul utilizează Serviciul; 1.7. „Utilizator” este orice entitate fizică care, în calitatea sa de client sau în numele unui client, poate avea dreptul să acceseze domeniul clientului și să utilizeze Serviciul. O persoană care doar accesează site-ul web sau utilizează în alt mod conținutul public al site-ului nu este consumator în sensul prezentelor Condiții generale. În sensul acestor Condiții Generale, „utilizator” nu are semnificația care i-a fost dată de Legea privind protecția consumatorilor. 1.8. „Profilul de utilizator” reprezintă totalitatea datelor (numele de utilizator și parola de acces) care permit identificarea utilizatorului și autentifică dreptul acestuia de a utiliza Serviciul și datele (cum ar fi rolul în SalesRay și setările personale), definesc restricțiile și drepturile un anumit utilizator când folosește Serviciul. 1.9 „Profilul clientului” reprezintă totalitatea datelor, pe baza cărora clientul poate fi identificat în scopul utilizării Serviciului în conformitate cu relațiile stabilite. Datele despre clienți includ datele pe care clientul le-a introdus în modulul CRM al SalesRay, secțiunea „Companii”, sau la abonarea pentru a utiliza Serviciul. 1.10. „Conținutul public al site-ului web” include toate informațiile disponibile pe site, indiferent de forma pe care o adoptă, include imagini, texte și grafice, precum și alte date, programe software, materiale audio și video, la care accesul nu este restricționat de administratorul site-ului web. Versiunea demonstrativă a SalesRay, disponibilă cu configurații de seturi de administratori și care conține date condiționate, este considerată, de asemenea, parte a conținutului public al site-ului web. 2. Domeniu de aplicare 2.1. Aceste Condiții Generale stabilesc: a. relația dintre Antipodes, pe de o parte, și clienții care utilizează Serviciul, pe de altă parte, precum și b. relația dintre Antipodes, pe de o parte, și persoanele care utilizează conținutul public al site-ului, pe de altă parte. 2.2. În cazul în care dispozițiile separate ale acestor Condiții generale contravin condițiilor explicite pentru furnizarea serviciului convenite între Antipodes și client, vor avea prioritate condițiile convenite în mod expres. 2.3. Antipodes, clienții, utilizatorii și persoanele care utilizează conținut public de pe site sunt obligați să respecte Condițiile generale, precum și toate prevederile obligatorii ale dreptului internațional aplicabil, chiar dacă acestea nu sunt incluse în mod expres în Condițiile generale. < br /> 2.4. În cazul în care prevederile Condițiilor generale se referă la alte documente, utilizatorii vor fi obligați să cunoască și să respecte aceste alte documente, care pot conține, de asemenea, dispoziții cu caracter obligatoriu din punct de vedere juridic, precum și orice alte informații pe care administratorii site-ului web le consideră necesare sau în conformitate cu legislația aplicabilă. 2.5. Configurațiile de servicii și planurile de prețuri aferente fac parte integrantă din prezentele Condiții Generale. 3. Scopul SalesRay și al site-ului web 3.1. Serviciul furnizat prin prezenta face parte din activitatea comercială desfășurată de compania Antipodes, și anume: crearea, dezvoltarea, întreținerea și furnizarea contracost a dreptului de utilizare a softului specializat pentru gestionarea proceselor de afaceri și planificarea resurselor (în cadrul conceptului de Software ca serviciu / SaaS). Serviciile Cloud furnizate prin prezenta fac parte integrantă din Serviciu (în cadrul conceptului de Infrastructură ca serviciu / IaaS). 3.2. Serviciul nu este destinat persoanelor considerate a deține calitatea de utilizator în sensul Legii privind protecția consumatorilor. Serviciul furnizat de Antipodes și conținutul public aferent site-ului web sunt destinate persoanelor implicate în activități comerciale sau profesionale. O persoană fizică care nu este sau nu reprezintă o entitate care desfășoară o activitate profesională sau comercială nu ar trebui să se aboneze la site-ul web. Cu toate acestea, în cazul în care o astfel de persoană dorește să utilizeze softul specializat și infrastructura online corespunzătoare, trebuie să contacteze Antipodes la următoarea adresă de e-mail: info@salesray.com. Transmiterea unei astfel de cereri nu va fi considerată drept acceptarea Condițiilor generale. 3.3. Intenția acestui site web este de a servi ca o platformă pentru furnizarea și stabilirea relațiilor cu clienții și furnizarea serviciului de către compania Antipodes. Conținutul public al site-ului web, inclusiv versiunea demonstrativă a SalesRay și formularul electronic de abonare la site-ul web, are un caracter accesoriu conceput pentru a prezenta Serviciul și pentru a stabili relații cu Antipodes în ceea ce privește Serviciul. Conținutul public al site-ului este de natură generală și reprezentativă (publicitară), având ca scop explicarea naturii, caracteristicilor și funcțiilor aferente Serviciului oferit. 4. Acceptarea Condițiilor generale 4.1. Condițiile generale sunt disponibile publicului și fiecare client, utilizator sau altă persoană care folosește conținutul public de pe site poate citi cea mai recentă versiune la următoarea pagină de pornire http://www.salesray.com/bg/termsofuse. 4.2. Acceptarea explicită de către client a Condițiilor generale (acordul privind Condițiile generale) este o condiție obligatorie pentru utilizarea Serviciului. Utilizatorii își declară acceptarea prin intermediul unui formular electronic disponibil pe site-ul web ca parte a procedurii de abonare cu succes pentru a utiliza Serviciul. Acordul privind Condițiile generale poate fi dat de către client în mod explicit sau într-o altă manieră pe care administratorul site-ului web a considerat-o adecvată și care autentifică acordul clientului cu Condițiile generale. 4.3. Condițiile generale sunt întotdeauna acceptate în totalitate, cu excepția cazului în care părțile semnatare ale Contractului de prestări servicii au ajuns la orice alt acord. Prin acceptarea Condițiilor generale, clientul va fi obligat să le respecte necondiționat. Orice acord încheiat unilateral de un client şi având o semnificație diferită va fi considerat drept o neacceptare a Condițiilor generale și constituie motiv de reziliere a Contractului de prestări servicii. 4.4. Orice persoană care dorește să devină client, dar nu dorește să accepte prezentele Condiții generale sau care consideră neclară orice prevedere a acestora sau a oricăror altor documente disponibile pe site, în cazul în care acestea au sau nu un caracter obligatoriu din punct de vedere juridic, pot trimite o întrebare adresată administratorului site-ului web la adresa de e-mail furnizată. 4.5. Întrucât aceste Condiții generale reglementează accesul și utilizarea conținutului public al site-ului web, orice persoană care obține acces (a accesat site-ul web), caută informații pe site, a folosit funcția adecvată pentru a solicita utilizarea unei versiuni demonstrative a SalesRay sau s-a familiarizat sau a folosit conținutul public în orice alt mod, se consideră că a acceptat dispozițiile relevante ale Condițiilor generale, chiar dacă acest lucru nu a fost făcut în mod expres. Prin accesarea (deschiderea) site-ului web, persoana respectivă va fi de acord să respecte aceste Condiții generale și orice modificare ulterioară a acestora și se va angaja să le respecte. Orice persoană care nu acceptă Condițiile generale sau Politica de confidențialitate nu ar trebui să acceseze site-ul web sau să utilizeze conținutul acestuia.

II. REGULI PENTRU UTILIZAREA CONȚINUTULUI PUBLIC AL SITE-ULUI

5. Drepturi și obligații ale administratorului și utilizatorilor conținutului public al site-ului web 5.1. Toate persoanele sunt obligate să utilizeze conținutul public al site-ului cu bună-credință și conform scopului acestuia, în conformitate cu cerințele obligatorii ale legislației aplicabile, bunelor moravuri și prezentelor Condiții generale. 5.2. Întregul conținut public de pe site este furnizat „ca atare”. Conținutul și funcționalitatea site-ului web, inclusiv vizualizarea și tehnologia acestuia, precum și versiunea demonstrativă a SalesRay, sunt în totalitate la latitudinea exclusivă a administratorului site-ului web, care le poate modifica și completa în orice moment. 5.3. Administratorul site-ului web nu va fi obligat să stocheze sau să restabilească pe site orice conținut public pe care ar fi putut să-l actualizeze sau să îl șteargă la cererea clienților, a utilizatorilor sau a terților, inclusiv materiale de instruire precum manuale și o versiune SalesRay Demo, răspunsuri la întrebările tipice ale clienților și utilizatorilor, printre altele. 5.4. Administratorul site-ului web poate, la discreția sa, fără a oferi motive pentru decizia sa, fără o notificare prealabilă și fără despăgubiri corespunzătoare pentru orice daune sau pierderi de profit, să ia măsuri pentru a suspenda sau restricționa accesul oricărei persoane la site-ul web, conținutul, versiunea publică demonstrativă a SalesRay sau formularul electronic de abonament de pe site. Administratorul site-ului web poate exercita acest drept în orice moment, pentru o perioadă sau condiție nelimitată. 6. Drepturi de autor în utilizarea conținutului public 6.1. Cu excepția materialelor publicate pe site, care sunt în mod expres desemnate ca fiind deținute sau create de terți sau link-uri către resurse informaționale deținute sau create de terți, tot conținutul public pe care site-ul web a fost creat de Antipodes sau la cererea acesteia, iar compania Antipodes deține drepturile de autor asupra acestui conținut al site-ului web, în ​​măsura în care este un subiect adecvat pentru protecție în conformitate cu legea privind drepturile de autor și drepturile conexe. 6.2. Orice persoană poate utiliza conținutul public al site-ului web numai în măsura necesară pentru a se familiariza cu Serviciul și pentru a stabili relații cu Antipodes. Fără acordul scris expres al administratorului site-ului web, conținutul public al site-ului, inclusiv o versiune demonstrativă a SalesRay și formularul electronic de abonament de pe site, nu poate fi utilizat în alte scopuri comerciale sau în niciun alt mod, direct sau indirect, pentru a obține beneficii proprii dincolo de utilizarea serviciului. În special, fără acordul expres scris al Antipodes, conținutul public al site-ului nu poate fi copiat, modificat, completat, utilizat pentru a crea lucrări derivate (ale conținutului public sau al SalesRay) și pentru orice altă persoană sau în numele unor terți pentru a distribui, prezenta, vinde sau permite utilizarea conținutului site-ului web, în ​​totalitate sau elemente individuale ale acestuia. Nicio parte din conținutul site-ului web nu poate fi interpretată ca oferind consimțământul expres al Antipodes în conformitate cu această prevedere a Condițiilor generale. 7. Linkuri electronice 7.1. Site-ul web poate conține linkuri electronice către alte site-uri web sau resurse asupra cărora Antipodes nu exercită control. Antipodes nu revizuiește conținutul sau funcționalitatea unor astfel de site-uri web și nu răspunde pentru legalitatea sau calitatea conținutului acestor site-uri web sau resurse, sau dacă acestea sunt actualizate. Administratorul site-ului nu este responsabil pentru garantarea accesului prin intermediul site-ului web la astfel de site-uri web sau resurse sau pentru acțiunile care pot fi contrare dispozițiilor obligatorii ale legii sau ale regulilor speciale pentru utilizarea acestor site-uri sau resurse Internet. 7.2. Atunci când site-ul web sau site-urile de internet către care site-ul conține link-uri, poate furniza sau prezenta informații despre activitățile terților, inclusiv bunuri sau servicii furnizate de terți, compania Antipodes nu va răspunde pentru legalitatea activităților terților sau pentru calitatea bunurilor și serviciilor furnizate. Administratorul site-ului nu își asumă responsabilitatea pentru apariția, executarea și încetarea relațiilor cu terți, inclusiv în legătură cu daunele și profiturile pierdute ca urmare a unor astfel de relații. 7.3. Nicio parte a acestor Condiții generale sau a conținutului public de pe site nu poate fi interpretată ca acceptare a răspunderii din partea Antipodes pentru îndeplinirea obligațiilor terților sau responsabilitate pentru daune și profituri pierdute, care rezultă din actele sau omisiunile terților. 8. Răspundere privind utilizarea conținutului public 8.1. În măsura permisă de legislația aplicabilă, Antipodes nu își asumă nicio garanție sau răspundere pentru calitatea sau orice caracteristică a conținutului public al site-ului, inclusiv versiunea demonstrativă a SalesRay. Administratorul site-ului nu își asumă nicio responsabilitate pentru conformitatea deplină a conținutului public al site-ului web sau dacă acesta este actualizat cu Serviciul furnizat, precum și cu orice versiune sau configurație a SalesRay utilizată de clienți individuali ca parte a Serviciului furnizat. Nicio parte a conținutului public de pe site nu poate fi interpretată ca o garanție și / sau orice altă formă de obligație din partea Antipodes în ceea ce privește Serviciul, cu excepția acceptării exprese în scris a unei astfel de obligații din partea Antipodes, la stabilirea relații sau la încheierea unui contract cu clientul. Cele de mai sus nu se aplică Condițiilor generale sau altor documente obligatorii din punct de vedere juridic găsite pe site-ul web. 8.2. Administratorul site-ului web nu va fi răspunzător pentru niciun fel de daune suferite, pierderi de profit sau alte daune suferite de clienți, utilizatori sau terți în timpul sau ca urmare a utilizării conținutului public de pe site sau ca urmare a incapacității de a accesa conținutul public de pe site. 8.3. Utilizarea neautorizată a conținutului public de pe site poate constitui o infracțiune și poate fi supusă răspunderii civile, administrative sau penale, în conformitate cu legea bulgară aplicabilă. Compania Antipodes va avea dreptul la despăgubiri pentru orice daune, costuri și reclamații formulate de terți, care rezultă din încălcarea acestor Condiții generale și / sau utilizarea neautorizată a conținutului public al site-ului web.

III. REGULI DE UTILIZARE A SERVICIULUI

9. Abonament 9.1. Abonamentul este o condiție obligatorie pentru utilizarea Serviciului. 9.2. Abonamentul este o procedură prin care un formular electronic disponibil pe site-ul web este trimis către Antipodes ca solicitare de încheiere a unui contract de prestări servicii, prin care persoana în cauză: 9.2.1. trimite informațiile necesare pentru identificarea persoanei care dorește să utilizeze Serviciul (să devină client) și toate comunicările ulterioare cu acesta cu privire la stabilirea relațiilor; 9.2.2. confirmă, în mod expres, că este familiarizat cu aceste Condiții generale și, prin urmare, este de acord să le aplice la furnizarea Serviciului (acceptarea Condițiilor generale); 9.2.3. confirmă, în mod expres, că este familiarizat cu Politica de confidențialitate, inclusiv Acordul de prelucrare a datelor Antipodes, în calitatea sa de procesator de date cu caracter personal, și este de acord să le aplice Serviciului furnizat; 9.2.4. alege configurația SalesRay pe care o va utiliza și este de acord cu prețul de plătit pentru utilizarea Serviciului, după expirarea perioadei de probă (dacă această opțiune este selectată); 9.2.5. alege dacă să utilizeze Serviciul într-o perioadă de probă; 9.2.6. indică (propune) numele de domeniu al clientului pe care îl va utiliza, sub rezerva restricțiilor și condițiilor încorporate în formularul electronic; 9.3. Prin acceptarea Condițiilor generale, persoana respectivă va fi de acord să primească mesaje comerciale nesolicitate de la Antipodes, care pot prezenta bunuri sau servicii deținute de Antipodes sau de terți, indiferent dacă vor încheia un contract pentru acest lucru sau dacă persoana respectivă va utiliza Serviciul; 9.4. Prin acceptarea Condițiilor generale, clientul va declara circumstanțele menționate la punctul 13.3. 9.5. Abonamentul se efectuează prin intermediul unui formular electronic care reprezintă un set de funcționalități disponibile public pe site-ul web, care oferă posibilitatea de a trimite aplicații electronice sau alte informații administratorului site-ului web. În special, acestea sunt câmpuri de date electronice, câmpuri electronice pentru confirmare, consimțământ sau alegere și / sau butoane electronice care permit trimiterea aplicației corespunzătoare către compania Antipodes; 9.6. Elementele individuale (funcțiile) ale formularului de abonament electronic pot fi afișate pe diferite pagini ale site-ului web, în funcție de designul care poate fi considerat adecvat de către administratorul site-ului web. Cu toate acestea, informațiile menționate la alineatele 9.2, 9.3 și 9.4 și transmise în scopul subscrierii, inclusiv consimțămintele și aprobările, vor fi considerate ca o declarație unică de către persoana care a făcut-o. 9.7. Persoanelor care completează formularul electronic li se va cere să furnizeze informații complete și adevărate despre ei înșiși și despre persoana pe care o pot reprezenta (dacă este cazul). 9.8. Prin completarea tuturor datelor și detaliilor de contact și trimiterea cererii, orice persoană care a completat formularul de abonament electronic, declară astfel că deține puterea reprezentativă necesară și dă consimțământul expres ca administratorul site-ului web să poată utiliza toate datele disponibile și toate mijloacele tehnice pentru comunicarea cu persoana astfel reprezentată (dacă există) și că persoana astfel reprezentată este de acord cu transmiterea datelor relevante. 10. Confirmarea abonamentului 10.1. Confirmarea abonamentului este o declarație electronică făcută de Antipodes prin care confirmă primirea cererii de încheiere a unui Contract de prestări servicii și consimțământul Antipodes de a încheia un astfel de contract. Administratorul site-ului web va întreprinde toate eforturile rezonabile pentru a confirma abonamentul imediat după primirea cererii dea încheia un Contract de prestări servicii. Cu toate acestea, compania Antipodes nu este obligată de niciun termen limită să creeze un domeniu client sau să verifice abonamentul și nici nu este responsabilă pentru crearea unui domeniu client și confirmarea înregistrării abonamentului, inclusiv motivele refuzului acestuia. 10.2. Compania Antipodes poate refuza crearea unui domeniu client în cazul în care găsește numele de domeniu client, așa cum este indicat (sugerat) de către persoana care a făcut înregistrarea, ca fiind ofensator sau degradant în onoarea sau demnitatea unui terț , sau contrar moralității și decenței. 10.3. Administratorul site-ului web nu va fi responsabil și nu va fi obligat să verifice dacă numele de domeniu al clientului propus și / sau utilizarea unui domeniu al clientului cu un astfel de nume încalcă drepturile de autor sau drepturile conexe, brevetele, mărcile comerciale sau alte drepturi de proprietate intelectuală. /> În cazul unor reclamații legale sau altor reclamații formulate de terți împotriva Antipodes, legate de o astfel de încălcare, indiferent dacă este rezonabilă sau nu, clientul va fi obligat să scutească, să achite și să despăgubească compania Antipodes pentru orice despăgubire plătită și alte daune și cheltuieli, inclusiv cheltuielile judiciare și onorariile avocaților, legate de desfășurarea litigiilor și a procedurilor extrajudiciare. 10.4. Când creați un domeniu client și confirmați abonamentul, Antipodes va trimite un mesaj de e-mail la adresa de e-mail specificată în timpul procesului de abonare, cu următorul conținut: • numele domeniului client; • numele de utilizator și parola utilizate de client pentru accesul (SalesRayary) la SalesRay prin domeniul clientului; • configurația SalesRay pe care clientul o va folosi; • alte informații sau condiții pentru utilizarea Serviciului la discreția Antipodes; 11. Încheierea Contractului de prestări servicii și intrarea sa în vigoare 11.1. Prin confirmarea abonamentului, va exista o relație contractuală între client și compania Antipodes pentru furnizarea Serviciului. Prezentul acord pentru furnizarea serviciului se consideră că a fost încheiat în momentul în care persoana care a făcut abonamentul primește mesajul (aplicație electronică Antipodes) pentru confirmarea abonamentului. Pentru a determina ora primirii declarației electronice, se vor aplica regulile Legii privind serviciile de documentare electronică și certificare electronică. 11.2. Părțile semnatare ale Contractului de prestări servicii sunt Antipodes EOOD, cu datele menționate la alineatul 1.1., şi Clientul (persoana pentru care și în numele căreia este depusă cererea de la alineatul 9.2 pentru încheierea contractului) ) cu datele menționate în formularul de abonament și ulterior completate cu datele introduse în SalesRay ca parte a profilului clientului. 11.3. Contractul de prestări servicii se va încheia pe durată nelimitată, iar serviciul va fi utilizat în perioadele de abonament atât timp cât contractul este în vigoare. 11.4. Contractul de prestări servicii va intra în vigoare la data la care clientul își accesează domeniul client pentru prima dată prin intermediul numelui de utilizator și parolelor trimise în mesajul menționat la alineatul 10.4. 11.5 Când se încheie Contractul de prestări servicii sau când acesta intră în vigoare, nu este important dacă clientul a ales să utilizeze Serviciul pentru o perioadă de probă sau nu. 12. Perioada de probă 12.1. Perioada de probă va fi de treizeci de zile și începe la data la care este depusă cererea electronică pentru Contractul de prestări servicii (abonament) conform articolului 9, dacă clientul a selectat opțiunea de a utiliza Serviciul pentru o perioadă de probă. 12.2. Clientul nu va datora nicio remunerație pentru utilizarea Serviciului în perioada de probă. 12.3. SalesRay acceptă o funcționalitate care permite unui client atunci când folosește Serviciul de probă să fie actualizat continuu cu informații despre perioada rămasă până la sfârșitul perioadei de probă și, de asemenea, să afirme că dorește serviciul în schimbul plății prețului relevant după expirarea perioadei de probă. 13. Conținutul Serviciului 13.1. Serviciul furnizat de Antipodes clientului include următoarele: a. dreptul netransferabil, neexclusiv și limitat la timp de a utiliza SalesRay (configurație selectată de client), un produs software specializat, online, (program informatic) accesibil pentru planificarea resurselor și gestionarea proceselor de afaceri ale unei întreprinderi, instalat pe un server (mai multe servere) aflat(e) în proprietatea companiei Antipodes; b. găzduire partajată în care clientul, împreună cu alți clienți, în măsura necesară pentru a utiliza SalesRay, utilizează resurse de calcul și spațiu pe server(e), precum și alte sisteme și infrastructură software sau hardware, deținute sau utilizate de Antipodes ; c. întreținerea unui domeniu client prin intermediul căruia clientul accesează și folosește serviciile menționate la punctele precedente. 13.2. Serviciul este furnizat „ca atare”. Antipodes nu își asumă nicio răspundere și nici nu garantează că Serviciul va corespunde pe deplin naturii, caracterului, logicii economice, practicilor comerciale, elementelor individuale, relațiilor, proceselor sau operațiunilor din activitatea clientului. Compania Antipodes nu este obligată să modifice, să completeze sau să actualizeze Serviciul la cererea Clientului. 13.3. Prin trimiterea unei cereri electronice de încheiere a unui contract de utilizare a Serviciului, clientul va declara și va fi de acord că este conștient de natura, domeniul de aplicare și funcționalitățile Serviciului și, în special, SalesRay. 13.4. Compania Antipodes va oferi asistenţă domeniului client numai în contextul Serviciului furnizat prin prezenta. Prin semnarea Contractului de prestări servicii, clientul nu va dobândi niciun drept de proprietate asupra domeniului client sau niciun alt drept de utilizare după rezilierea contractului. Clientul este de acord că, la încetarea Contractului de prestări servicii, compania Antipodes va avea dreptul să șteargă domeniul client și, ulterior, să creeze un nou domeniu client cu același nume pe care îl poate pune la dispoziţie, spre utilizare, altui client. </ p> 14. Servicii suplimentare 14.1. Configurațiile SalesRay pe care clientul poate alege să le folosească nu vor include în mod implicit: a. funcții / module listate ca având un preț separat pe pagina site-ului web care definește configurațiile și planurile lor de prețuri respective (cum ar fi modulele care integrează SalesRay cu platforme electronice de tranzacționare sau sisteme de expediere a mărfurilor); b. o modificare specifică a parametrilor restrictivi pentru o anumită configurație, inclusiv numărul de utilizatori eligibili să utilizeze SalesRay; Orice client care dorește să utilizeze un astfel de serviciu suplimentar poate face o solicitare corespunzătoare la trimiterea cererii de încheiere a contractului sau ulterior, prin intermediul unei funcții speciale în cadrul SalesRay sau conform regulilor de comunicare în temeiul prezentelor Condiții generale. Astfel de servicii suplimentare utilizate de client vor deveni parte integrantă a Serviciului și vor fi plătibile pentru perioada respectivă de abonament, în conformitate cu prevederile Condițiilor generale. 14.2. Serviciul nu va include alte servicii suplimentare care, deși sunt legate de Serviciul furnizat, sunt supuse negocierilor separate între client și Antipodes, cum ar fi: a. setări SalesRay; b. importul inițial de date; c. instruire în utilizarea SalesRay; d. alte module și funcții specifice care pot fi dezvoltate de Antipodes, la cererea clientului. Aceste Condiții Generale și prevederile Contractului de prestări servicii nu se aplică pentru alte servicii care pot fi plătite separat și / sau nu sunt furnizate pe bază de abonament. 14.3. Lista serviciilor suplimentare menționate la prezenta clauză 14 nu este exhaustivă. 15. Configurări de servicii și planuri de tarifare 15.1. Orice persoană care dorește să utilizeze Serviciul poate alege dintre configurațiile Serviciului predefinite de Antipodes. Informații specifice referitoare la fiecare configurație și planuri de prețuri sunt disponibile la http://www.salesray.com/bg/pricing < br /> Prețurile publicate nu includ TVA. 15.2. Configurațiile sunt stabilite de Antipodes în funcţie de: 15.2.1. modulele funcționale și tematice definite în SalesRay; 15.2.2. numărul de utilizatori care pot accesa și lucra cu SalesRay, în numele clientului, prin domeniul clientului; 15.2.3. restricțiile specifice, cum ar fi: a. cantitatea de date stocate (cantitatea de spațiu pe disc ocupată de client pe serverul Antipodes); b. numărul de parteneri - persoane cu statut activ (nu sunt incluși partenerii arhivați, în conformitate cu funcția SalesRay relevantă) ale căror date sunt disponibile în modulul CRM, indiferent de natura relației lor cu clientul; c. numărul de articole / materiale aflate în stare activă, pentru care datele sunt disponibile în modulul Logistică, în nomenclatura articolelor; d. numărul de înregistrări din SalesRay referitoare la documentele financiare emise în cursul lunii calendaristice respective, inclusiv facturi, facturi proforme, note și chitanțe de credit sau de debit; e. numărul de înregistrări ale operațiunilor comerciale, financiare, de depozitare sau logistice ale SalesRay în cursul lunii calendaristice în cauză. 15.3. SalesRay oferă o funcție (un raport special) care permite clientului, în orice moment pe parcursul valabilității Contractului de prestări servicii, să primească informații cu privire la volumul de lucru cu SalesRay și la restricțiile specifice menționate la punctul 1.5 .2.3. 15.4. În timpul unei operațiuni care poate duce la depășirea oricăreia dintre limitările specifice, SalesRay publică automat un mesaj conform căruia limita a fost depășită și nu permite finalizarea operației. Într-un astfel de caz, pentru a continua operațiunea, clientul trebuie să ia măsurile adecvate pentru a respecta limitările specifice (de exemplu, să arhiveze documente sau să descarce datele de pe serverul Antipodes) sau să treacă la o altă configurație de servicii. 15.5. Prin semnarea Contractului de prestări servicii, clientul va declara și va fi de acord că este familiarizat cu configurațiile Serviciului. Dreptul clientului de a utiliza serviciul de încercare inițial oferă clientului o opțiune suplimentară de a lua o decizie în cunoștință de cauză cu privire la configurația dorită a Serviciului și de a adapta limitele specifice menționate la punctul 1.5.2.3. cu volumul și natura activităților sale. 16. Schimbarea configurației 16.1. În orice moment al perioadei de valabilitate a Contractului de prestări servicii, clientul poate, prin intermediul funcției speciale, să declare că dorește să utilizeze o configurație diferită a Serviciului. Clientul poate decide să selecteze numai dintre acele configurații furnizate la acel moment, așa cum se specifică pe site-ul web. Atunci când este necesară o configurație cu funcții mai puține și praguri mai mici pentru constrângeri specifice, pot fi operate modificări, cu condiția ca clientul să alinieze starea configurației cu constrângerile prevăzute în configurația necesară. 16.2. În conformitate cu cele de mai sus, clientul poate declara, de asemenea, că dorește să schimbe numărul de utilizatori care pot accesa domeniul clientului și pot utiliza Serviciul. Ori de câte ori numărul solicitat de utilizatori este mai mare decât numărul gratuit de utilizatori specificat pentru configurare, clientul poate indica numărul exact de utilizatori pentru care dorește să aibă acces la domeniul clientului său. Clientul poate exercita acest drept nu mai mult de o dată într-o perioadă de abonament. 16.3. La primirea cererii clientului, Antipodes va lua imediat măsurile necesare pentru a se asigura că noua configurație poate fi utilizată. 16.4. Fără a aduce atingere oricărei creșteri sau reduceri a costului utilizării Serviciului în funcție de noua configurație selectată sau din momentul în care clientului i s-a oferit posibilitatea de a utiliza noua configurație a Serviciului sau în cazul în care numărul de utilizatori cu acces la domeniul clientului a fost schimbat, clientul va plăti prețul noii configurații sau în funcție de numărul de utilizatori de la începutul următoarei perioade de abonament. 16.5. Prin acceptarea acestor Condiții generale, clientul va declara că cererea de modificare a configurației serviciului utilizat va fi făcută numai de către un utilizator care are dreptul să reprezinte clientul față de terți sau este autorizat în mod corespunzător să facă acest lucru. Clientul va garanta respectarea acestei obligații prin atribuirea rolului de utilizator adecvat care îi conferă utilizatorului dreptul de a solicita o modificare a configurației. 17. Perioada de abonament. Preț și plată 17.1. Perioada de abonament va fi de o lună calendaristică, timp în care clientul se va bucura de dreptul de a utiliza Serviciul contra remunerației, inclusiv utilizarea SalesRay. 17.2. Suma pe care clientul trebuie să o plătească pentru perioada de abonament va fi stabilită în conformitate cu planul de preț selectat de client pentru configurația de serviciu dată, plus prețul serviciilor suplimentare solicitate și furnizate, inclusiv un număr suplimentar de utilizatori, astfel cum este menționat la clauza 14.1. 17.3. Antipodes va emite și trimite clientului o factură electronică pentru suma datorată până în a cincea zi a perioadei de abonament (luna calendaristică) pentru care se datorează plata corespunzătoare. Factura emisă se bazează pe datele profilului clientului (transmise de client în modulul SalesRay CRM, secțiunea Companie) și va fi trimisă la adresa de e-mail menţionată în acesta. În cazul în care clientul nu a specificat o adresă de e-mail în SalesRay, factura va fi trimisă la adresa de e-mail indicată în detaliile de înregistrare ale clientului de pe site. 17.4. Compania Antipodes nu va fi trasă la răspundere dacă clientul nu a indicat o adresă de e-mail validă în SalesRay sau nu primește factura din orice alt motiv. Neprimirea facturii nu eliberează clientul de obligația de a plăti costul utilizării Serviciului pentru perioada respectivă de abonament. 17.5. Clientul va efectua plata sumei datorate până în a 15-a zi a lunii perioadei respective de abonament, prin prezenta acceptând că factura electronică este un document suficient și valid pe baza căruia se efectuează plata. 17.6. Costul utilizării Serviciului va fi plătibil: a. din momentul intrării în vigoare a Contractului de prestări servicii (momentul accesului la domeniul clientului, astfel cum se menționează la clauza 11.4), din momentul în care Clientul nu a solicitat în mod expres utilizarea serviciului pentru o perioadă de probă, sau b. din momentul în care, prin intermediul unei funcții în SalesRay, clientul a declarat că este de acord să continue plata prețului corespunzător al Serviciului în timp ce folosește Serviciul într-o perioadă de probă. 17.7. În cazul în care momentul menționat în paragraful precedent nu coincide cu prima zi a lunii calendaristice (perioada pentru care se datorează plata nu este o lună calendaristică completă), se va stabili prețul pentru utilizarea Serviciului pentru această lună calendaristică în consecință, şi anume: costul va fi 1/30 din costul total al utilizării serviciului pentru întreaga lună calendaristică, pentru fiecare zi. 17.8. Plățile se efectuează numai electronic. Plățile vor fi efectuate prin transfer bancar în contul bancar Antipodes, așa cum este indicat pe site-ul web, pe pagina Contacte. Prin trimiterea unei notificări către client în conformitate cu procedura de la clauza 25.1. alineatul b, compania Antipodes poate specifica un alt cont bancar pentru plăți, care nu necesită modificarea acestor Condiții generale. Alte metode de plată pot fi convenite între compania Antipodes și client, prin intermediul altor instrumente de plată electronice sau furnizori de servicii de plată. Antipodes trebuie să anunțe clienții despre posibilele modalități de plată printr-un mesaj de pe site-ul web. 17.9. Toate comisioanele aferente plăţilor vor fi suportate de client. 17.10. Companiei Antipodes nu i se va cere să trimită confirmarea plății primite, cu excepția cazului în care clientul solicită în mod explicit o anumită plată. 18. Suspendarea accesului la un domeniu client din cauza neplății 18.1. Compania Antipodes va avea dreptul să suspende, imediat, accesul unui client la domeniul său atunci când: a. perioada de încercare a expirat și clientul nu și-a exprimat dorința de a utiliza Serviciul plătit; b. clientul nu a respectat perioada de plată menționată la articolul 17.5. 18.2. În cazul în care un domeniu client este suspendat din cauza neplății costului respectiv pentru utilizarea Serviciului, Antipodes va păstra domeniul clientului și va stoca datele introduse și procesate în SalesRay de către client: a. treizeci de zile de la suspendarea accesului în conformitate cu clauza 18.1.a; b. nouăzeci de zile de la suspendarea accesului în conformitate cu clauza 18.1.b. 18.3. Dacă, înainte de expirarea perioadei corespunzătoare menționate la punctul anterior, clientul nu declară dorința de a utiliza Serviciul pe viitor, acordul pentru furnizarea Serviciului va fi reziliat de la data la care expiră perioada relevantă. În perioadele menționate în paragraful precedent și cu condiția ca clientul să-și îndeplinească toate obligațiile de plată care decurg din acord, Antipodes va oferi clientului acces la domeniul client, pentru ca acesta să poată descărca datele colectate de SalesRay și stocate pe serverul companiei Antipodes. Un astfel de acces este oferit la cererea expresă a clientului și numai pentru o zi lucrătoare care trebuie convenită între părți. Clientul poate descărca datele în conformitate cu condițiile de la clauza 22.10. 18.4. Dacă, înainte de expirarea perioadei relevante menționate la clauza 18.2., clientul a declarat că dorește să utilizeze serviciul pe viitor, Antipodes va restabili accesul la domeniul clientului după plata prețului stabilit la clauzele 17.5 și 17.7, prin care se consideră că clientul ar fi utilizat Serviciul și în perioada în care accesul la domeniul client a fost suspendat. 19. Proprietate intelectuală 19.1. Produsul software (programul informatic) SalesRay a fost creat de Antipodes. Drepturile de autor asupra SalesRay, a căror utilizare este furnizată ca parte a Serviciului, aparține în totalitate companiei Antipodes. Antipodes își rezervă dreptul de a utiliza SalesRay, precum și cel de a acorda drepturi neexclusive de utilizare a SalesRay către terți. 19.2. Drepturile de proprietate intelectuală asupra tuturor elementelor SalesRay și a domeniului client, prin care este utilizat, incluzând, dar fără a se limita la, cod, design, imagini grafice, descrieri de text și baze de date, aparțin companiei Antipodes și nu pot fi utilizate de terți , inclusiv clientul, în alte scopuri decât cele descrise în aceste condiții. 19.3. Din momentul intrării în vigoare a Contractului de prestări servicii, clientul va dobândi un drept neexclusiv și limitat în timp (în conformitate cu perioadele de abonament relevante pentru care a plătit prețul serviciului) de a utiliza SalesRay în scopul planificării resurselor și gestionării activităţii comerciale a întreprinderii, cu funcția SalesRay. 19.4. SalesRay este instalat pe un server(e) proprietatea companiei Antipodes, iar dreptul de utilizare a programului informatic va fi acordat numai prin asigurarea accesului clientului prin intermediul domeniului clientului. 19.5. Clientul nu poate instala sau stoca SalesRay sau elemente individuale ale programului pe dispozitive hardware proprii sau terțe ale clientului, sau să transmită de la distanță, să traducă, să revizuiască și să trimită alte modificări în SalesRay. Atunci când astfel de acțiuni sunt necesare în scopurile pentru care clientul a dobândit dreptul de a utiliza SalesRay, inclusiv dacă clientul a descoperit erori în program, clientul ar trebui să ia legătura cu Antipodes pentru a coordona activitățile de urmărire, inclusiv, dacă este necesar, pentru a încheia o prevedere suplimentară la contractul de prestări servicii. 19.6. Fără consimțământul scris și expres al Antipodes, clientul nu poate folosi domeniul clientului sau SalesRay în alte scopuri comerciale decât cele specificate în aceste Condiții generale sau în orice alt mod, fie direct, fie indirect, în scopul unui beneficiu material altul decât utilizarea serviciului. În special, fără acordul expres scris al Antipodes, clientul nu poate copia, modifica, suplimenta sau utiliza SalesRay pentru a crea lucrări derivate. 19.7. Fără consimțământul scris și expres al Antipodes, clientul nu poate distribui, livra, vinde sau permite, în mod unilateral, utilizarea SalesRay către terți, în numele propriu sau în numele unei terțe părți, sau nu poate oferi asistență în orice alt mod terților în scopul încălcării sau eludării interdicțiilor menționate în aceste condiții. 19.8. Nicio parte a acestor Condiții generale nu poate fi interpretată ca oferind consimțământul expres al Antipodes în conformitate cu clauzele 19.6 sau 19.7. 19.9. În cazul în care clientul sau un terț încalcă dreptul de proprietate intelectuală al Antipodes, prin intermediul accesului printr-un domeniu client, Antipodes va avea dreptul să suspende, imediat și fără niciun avertisment, accesul clientului la domeniul său client și SalesRay și / sau să rezilieze contractul de prestări servicii. În astfel de cazuri, compania Antipodes nu va răspunde pentru daunele aduse clientului sau terților, cauzate în vreun fel prin suspendarea accesului la și / sau anularea contractului. 19.10. Compania Antipodes va avea dreptul la despăgubiri pentru toate daunele care pot apărea ca o consecință directă și imediată a unei încălcări ale drepturilor de autor ale SalesRay, inclusiv beneficiile pierdute și alte daune imateriale. 20. Confidențialitate 20.1. Fiecare parte semnatară a Contractului de prestări servicii se angajează să protejeze informațiile confidențiale ale celeilalte părți. 20.2. Toate faptele, informațiile, soluțiile și datele, care nu sunt publice și au devenit cunoscute părții ca urmare a îndeplinirii obligațiilor sau a exercitării drepturilor sale în temeiul acordului și a căror păstrare în siguranţă este în interesul celeilalte părţi la care se referă informațiile, vor fi considerate confidențiale. Fără limitare, orice informație de natură financiară, comercială sau tehnică, informații cu privire la strategii, practici comerciale, management, personal, contractanți potențiali sau actuali, proprietăți, participații la alte companii comerciale, alte drepturi de proprietate sau imateriale, relații civile și comerciale cu terți, relații cu autoritățile de supraveghere și alte autorități administrative, participarea la proceduri judiciare și preventive, relații de membru în asociații non-profit, organizații profesionale etc., care au devenit cunoscute părții în cadrul executării Contractului de prestări servicii și nu au fost dezvăluite de cealaltă parte, cu indicația explicită că acestea pot fi pus la dispoziția terților, vor fi considerate confidențiale. În special, Antipodes consideră confidențiale faptele, informațiile, soluțiile tehnologice și datele referitoare la SalesRay care nu sunt vizibile în utilizarea normală a programului informatic. În special, vor fi considerate confidențiale toate datele pe care clientul le introduce și le procesează prin SalesRay și care nu sunt cunoscute în mod public. 20.3. Forma în care informațiile relevante au devenit cunoscute părții sau mediul în care sunt stocate nu afectează caracterul confidențial al informațiilor. 20.4. Natura confidențială a informațiilor nu va fi afectată, indiferent dacă au fost furnizate anterior (de exemplu, în cursul negocierilor) sau pe durata Contractului de prestări servicii. 20.5. Următoarele informații nu vor fi considerate confidențiale: a. informații obținute de la un terț care nu a restricționat în mod explicit diseminarea acestora; b. informații care erau cunoscute părții pe o bază legală, înainte de stabilirea relațiilor dintre părți; c. informații pe care părțile le-au stabilit independent sau au fost dobândite legal dintr-o altă sursă. 20.6. Fiecare parte este obligată: a. să protejeze informațiile confidențiale ale celeilalte părți, cel puțin cu aceeași grijă ca și în ceea ce privește propriile informații confidențiale; b. să utilizeze informațiile confidențiale care au ajuns la cunoștința sa numai în scopul stabilirii unei relații cu cealaltă parte sau în scopul unei relații deja stabilite pentru furnizarea Serviciului; c. să furnizeze informații confidențiale terților numai după acordul prealabil și explicit al părții la care se referă informațiile confidențiale; d. să restricționeze accesul personalului său sau al altor persoane contractate la informațiile confidențiale ale celeilalte părți numai în măsura în care un astfel de acces este necesar în scopul stabilirii de relații sau pentru relațiile deja stabilite pentru furnizarea Serviciului; 20.7. Limitările menționate la clauza 20 nu se aplică: a. informațiilor care fac obiectul dezvăluirii pe baza unui instrument legal sau a unui alt act obligatoriu de către un organism guvernamental competent sau autorizat în mod corespunzător, inclusiv o instanță sau un arbitraj cu jurisdicție corespunzătoare; b. informațiilor necesare a fi divulgate unei instanțe sau arbitrajului având jurisdicție corespunzătoare, în scopul protejării drepturilor și intereselor legitime ale părții, în cazul unui litigiu între părți legat de neexecutarea Contractului de prestări servicii de către cealaltă parte la care se referă informațiile. 20.8. Partea care dezvăluie informații în conformitate cu termenii paragrafului precedent nu va fi obligată: a. să anunțe în prealabil sau să solicite consimțământul celeilalte părți atunci când dezvăluie informațiile; b. să anunțe cealaltă parte cu privire la divulgarea informațiilor atunci când legislația actuală prevede o limitare pentru o astfel de notificare. 20.9. Dispozițiile alineatului (20) se aplică, cu excepția cazului în care se prevede altfel în Politica de confidențialitate și în acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal în sensul Regulamentului 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal. 21. Drepturile și obligațiile Antipodes 21.1. Antipodes se angajează să depună toate eforturile pentru a oferi clientului posibilitatea de a utiliza Serviciul în perioada de abonament. Cu toate acestea, Antipodes nu va fi obligată și nu va garanta că, în condițiile prezentelor Condiții generale, va fi în măsură să ofere clientului acces la domeniul său client și utilizarea normală a SalesRay. În cadrul acestei obligații, Antipodes trebuie să furnizeze conectivitate la internet pe propriile sale servere unde este instalat SalesRay și să mențină un domeniu client. Antipodes nu este obligată să ofere conectivitate la Internet echipamentelor clientului. 21.2. În cazul unor cerințe tehnice specifice pentru utilizarea serviciului din partea clienților în ceea ce privește sistemele software sau hardware, Antipodes se angajează cu bună-credință să publice informații despre aceste cerințe în conformitate cu clauza 25.9 din Regulamentul general al site-ului, la decizie proprie sau într-o altă manieră adecvată. 21.3. Antipodes se angajează să remedieze, pe cheltuială proprie și într-un termen rezonabil, orice erori (așa cum sunt definite la clauza 23.2 de mai jos) în SalesRay, indiferent dacă acestea existau la data la care a fost încheiat contractul de prestări servicii sau au apărut ulterior. 21.4. În scopul respectării cerințelor de confidențialitate ale acestor Condiții Generale și ale Politicii de confidențialitate, Antipodes se angajează să depună eforturi și măsuri rezonabile pentru a asigura: • integritatea informațiilor despre clienți, cum ar fi cerința ca datele introduse și prelucrate de client să nu poată fi modificate / înlocuite în mod neautorizat sau de către persoane neautorizate, în cursul procesării lor, și cerința de a nu permite modificarea sau manipularea neautorizată a funcției de prelucrare a datelor (SalesRay); • confidențialitatea informațiilor, cum ar fi cerința de a nu divulga informații persoanelor neautorizate în timpul prelucrării acestora; • disponibilitatea informațiilor, cum ar fi cerința de a asigura prelucrarea continuă a datelor de către persoane autorizate (utilizatori) și funcționalitatea SalesRay în ceea ce privește prelucrarea datelor și restaurarea rapidă a acestora, atunci când este necesar. 21.4.1. Antipodes va întreprinde toate măsurile tehnice necesare pentru a se asigura că datele introduse, procesate și stocate de client atunci când utilizează Serviciul sunt stocate în așa fel încât să împiedice accesul la date fără acces autorizat la domeniul clientului. 21.4.2. Antipodes se obligă, cel puțin o dată în decurs de o zi lucrătoare, să facă copii de rezervă (copie de rezervă) ale datelor clientului care vor fi stocate pe un server diferit de serverul (serverele), pe care datele respective sunt stocate în mod normal și procesate de client. Antipodes va stoca copiile de rezervă pe o perioadă de șapte zile de la data la care au fost făcute, cu excepția cazului în care, la propria discreție, decide să păstreze datele pentru o perioadă mai lungă. În conformitate cu modul convenit între Antipodes și client, copiile de rezervă pot fi utilizate pentru a restaura bazele de date ale clientului în cazul în care integritatea sau disponibilitatea acestora a fost deteriorată. 21.5. În cazul accesului neautorizat de către o terță parte la datele clientului, Antipodes va notifica imediat clientul cu privire la incident și la măsurile luate pentru păstrarea sau restabilirea confidențialității datelor clientului. Compania Antipodes se obligă să depună toate eforturile rezonabile pentru a furniza clientului informații cu privire la circumstanțele aferente accesului neautorizat la date, inclusiv acolo unde este necesar, pentru a ajuta la protejarea drepturilor și intereselor legitime ale clientului atunci când sunt afectate de terți. Compania Antipodes nu este obligată, dar poate, la propria sa discreție, să păstreze informații cu privire la momentul la care a fost efectuată o anumită operație în SalesRay și cu privire la utilizatorul (conform datelor de profil) care a efectuat operațiunea. În acest caz, organizarea, domeniul de aplicare și natura informațiilor păstrate vor fi în totalitate la discreția Antipodes și pot fi utilizate numai pentru implementarea măsurilor concepute pentru a garanta confidențialitatea informațiilor. 21.6. În conformitate cu cerințele politicii de confidențialitate, în scopul îmbunătățirii calității Serviciului furnizat, precum și pentru dezvoltarea și prezentarea de noi funcționalități SalesRay, Antipodes poate utiliza informațiile pe care clientul le-a introdus, procesat sau stocat atunci când utilizează Serviciul. De asemenea, Antipodes va utiliza datele introduse în SalesRay și care reprezintă profilul clientului la compilarea facturii menționate la clauza 17.3. Compania Antipodes poate accesa și utiliza datele ori de câte ori este necesar pentru a detecta accesul neautorizat și pentru a lua măsurile adecvate pentru a soluționa o încălcare. 21.7. Antipodes nu se angajează, inclusiv la cererea expresă a clientului, să acceseze sau să manipuleze altfel datele pe care clientul le-ar fi putut introduce, prelucra sau stoca atunci când utilizează Serviciul. 21.8. Antipodes nu trebuie să controleze sau să mențină funcționalitatea de revizuire automată a operațiunilor efectuate de client atunci când utilizează Serviciul în ceea ce privește respectarea acestor Condiții Generale sau legalitatea acestora. Fără a aduce atingere celor de mai sus și fără nicio condiție preliminară, Antipodes va avea dreptul să efectueze o inspecție și, în cazul în care va descoperi acțiuni ilegale din partea clientului atunci când folosește Serviciul, inclusiv încălcarea drepturilor și intereselor legitime ale terților, va trebui să suspende imediat accesul clientului la domeniul clientului și / sau să rezilieze Contractul de prestări servicii. Prin acceptarea acestor Condiții generale, clientul înțelege și este de acord că Antipodes va avea dreptul să decidă ce acțiuni ale clientului constituie o încălcare a acestor Condiții generale, să ia măsurile adecvate pentru remedierea încălcării sau să rezilieze Contractul de prestări servicii, fără a datora nicio compensație. 21.9. Antipodes poate trimite comunicări comerciale clientului, prin care se oferă să furnizeze propriile bunuri sau servicii sau ale unor terți. Prin acceptarea Condițiilor generale, clientul va fi de acord să primească comunicări comerciale de la Antipodes. 21.10. Antipodes se angajează să ofere asistență prin e-mailul support@salesray.com și să răspundă la întrebările clienților într-un timp rezonabil cu privire la problemele întâmpinate în furnizarea Serviciului, inclusiv funcționarea SalesRay. 21.11. În modul stabilit în aceste Condiții generale, Antipodes va avea dreptul unilateral să modifice Condițiile generale, Configurările Serviciilor și Planurile de Preț. 21.12. Drepturile și obligațiile Antipodes menționate mai sus în legătură cu furnizarea Serviciului nu sunt descrise în mod exhaustiv. Drepturile sau obligațiile individuale din partea Antipodes pot fi, de asemenea, conținute în alte texte ale acestor Condiții generale. 22. Drepturile și obligațiile clientului 22.1. Clientul se angajează să respecte aceste Condiții generale, precum și alte documente obligatorii din punct de vedere juridic la care se referă aceste Condiții Generale, în măsura în care acestea conțin condiții de utilizare a Serviciului, cum ar fi Politica de confidențialitate și Acordul de prelucrare a datelor. 22.2. Clientul se angajează să respecte toate instrucțiunile individuale (adresate clientului individual) sau generale (adresate tuturor clienților) definite de Antipodes, care se referă la funcționarea corectă a SalesRay și care oferă acces la domeniul clientului și măsurile referitoare la protecția datelor clienților; 22.3. Clientul se angajează să utilizeze Serviciul cu bună credință, în conformitate cu scopul SalesRay, astfel cum este definit în aceste Condiții generale și în scopul propriei sale activități comerciale; 22.4. Prin utilizarea serviciului, clientul va fi obligat să respecte prevederile legale obligatorii ale legislației în vigoare, Condițiile generale și bunele moravuri, inclusiv să nu încalce în niciun fel drepturile materiale sau imateriale sau interesele legitime ale companiei Antipodes sau ale terților. 22.5. La utilizarea Serviciului, clientul va fi obligat: a. să nu distribuie nicio informație care poate reprezenta secret comercial sau alte informații confidențiale aparținând Antipodes sau terților; b. să nu disemineze, stocheze, primească sau ofere acces la informații de orice fel, a căror deținere, utilizare sau distribuire este interzisă de legislația în vigoare, inclusiv fișiere sau fragmente individuale de fișiere care încalcă drepturile de autor străine sau alte drepturi asociate drepturilor de proprietate intelectuală; c. să nu utilizați software, scripturi, limbaje de programare și alte tehnologii, inclusiv spam, care ar putea împiedica utilizarea serviciului de către alți clienți sau pot încălca integritatea sau funcționarea normală a software-ului sau a sistemelor hardware aparținând Antipodes sau terților; 22.6. Clientului i se va cere să mențină date actuale, complete și corecte în SalesRay, reprezentând profilul său de client. 22.7. Contractul de prestări servicii nu va acorda clientului dreptul de a instala SalesRay pe propriul sistem hardware sau al unui terț, de a-l utiliza în alt mod decât prin intermediul domeniului clientului, sau de a copia, stoca, difuza, traduce, procesa sau modifica în orice alt mod SalesRay, inclusiv atunci când consideră că acest lucru poate fi necesar pentru eliminarea erorilor. 22.8. Clientul nu va fi îndreptățit să întreprindă nicio acțiune sau să asiste terțe părți pentru a crea instrumente derivate ale produselor SalesRay. În plus față de cele de mai sus, clientul nu va avea dreptul să recupereze tehnologic sau prin mijloace tehnologice resurse informaționale sau părți din resurse informaționale care pot aparține bazelor de date SalesRay, în scopul creării propriilor baze de date derivate. 22.9. Cu excepția cazului în care s-a convenit în mod expres altfel, clientul va fi obligat în mod independent să facă setările din SalesRay necesare pentru propria afacere și funcționarea normală, ținând cont de Instrucțiunile generale disponibile pe site sau de instrucțiunile individuale ale Antipodes cu privire la care clientul a fost notificat în conformitate cu aceste Condiții generale. 22.10. Clientul poate descărca informațiile pe care le-a introdus și le-a prelucrat prin SalesRay, în măsura în care o astfel de funcționalitate a fost prevăzută în SalesRay pentru a permite astfel de informații să fie descărcate de client, numai informațiile care sunt avute în vedere în astfel de funcționalități. < br /> La data adoptării acestor Condiții generale, SalesRay conține funcționalități pentru descărcarea informațiilor prin exportarea în format de fișier Excel. (XLS). Orice informație pentru care SalesRay nu conține o funcție de descărcare, indiferent de tipul, natura și modalitatea de procesare a acesteia, nu poate fi descărcată, stocată și procesată de client pe propriile sale dispozitive, cu excepția cazului în care condițiile de transmitere a acestor informații sunt agreate în mod explicit cu Antipodes. 22.11. În conformitate cu funcțiile SalesRay și organizarea propriei afaceri, clientul va fi obligat (după accesul inițial la domeniul clientului, prin intermediul accesului furnizat de Antipodes) în mod independent: a. să creeze, să furnizeze și să administreze, inclusiv dacă este necesar, să elimine sau să șteargă orice mijloc de acces (nume de utilizator și parole) la domeniul său client pentru orice utilizatori care, în numele clientului, pot accesa domeniul clientului și pot lucra cu SalesRay; b. să atribuie utilizatorilor rolurile respective în SalesRay, definind astfel nivelul drepturilor pe care le au atunci când lucrează cu SalesRay. 22.12. Clientul va fi obligat, ca parte a activităților sale, să creeze organizarea necesară (nume de utilizator și parole) pentru identificarea și autentificarea dreptului de acces la domeniul clientului, numai de către acei utilizatori care au dreptul de a accesa și de a lucra cu SalesRay în numele clientului. Clientul va fi responsabil pentru toate acțiunile efectuate atunci când folosește numele de utilizator și parolele pentru a accesa domeniul clientului pe care l-a creat și furnizat. În conformitate cu modul stabilit în aceste Condiții generale, clientul va fi obligat să informeze imediat Antipodes despre fiecare caz de încălcare a regulilor de acces la domeniul său de client, indiferent dacă încălcarea a fost comisă de un utilizator autorizat în mod corespunzător sau de o terță parte. 22.13. Drepturile și obligațiile clientului, menționate anterior, care decurg din utilizarea Serviciului nu sunt descrise în mod exhaustiv. Drepturile sau obligațiile individuale ale clientului pot fi, de asemenea, conținute în alte texte ale acestor Condiții generale. 23. Răspundere 23.1. Prin acceptarea acestor Condiții Generale, clientul va declara că este conștient de funcțiile SalesRay și că utilizarea Serviciului se va face pe propriul risc și pe răspundere proprie. Părțile sunt de acord că Antipodes nu va răspunde pentru niciun prejudiciu cauzat clientului, inclusiv pierderea beneficiilor, care rezultă din utilizarea sau incapacitatea de a utiliza Serviciul, cu excepția cazului în care prejudiciul este cauzat de Antipodes în mod intenționat sau din cauza neglijenței grave. În special, Antipodes nu va răspunde în fața clientului sau a terților pentru daune și beneficii pierdute care pot apărea ca urmare a pierderii, ștergerii sau modificării informațiilor, materialelor, documentelor, mesajelor sau a oricăror date de orice fel, indiferent de motivele care au dus la apariția pagubei. Antipodes nu va răspunde față de client sau de terți pentru daune și beneficii pierdute care pot apărea ca urmare a utilizării datelor incomplete, inexacte sau nesigure, precum și a mesajelor electronice și a altor informații schimbate între client și terți prin intermediul funcțiilor SalesRay, indiferent de motivele care au dus la apariția pagubei. 23.2. Prin acceptarea acestor Condiții generale, clientul va declara că este conștient de posibilitatea ca SalesRay să conțină erori și că clientul nu va pretinde nicio despăgubire de la Antipodes pentru orice daune directe sau indirecte, materiale sau imateriale și pierderea beneficiilor cauzate prin erori în SalesRay, cu excepția cazului în care daunele au fost cauzate de Antipodes în mod deliberat sau din cauza neglijenței grave. O funcţie total sau parțial inoperantă va fi considerată o eroare în SalesRay. 23.3. Prin acceptarea acestor Condiții Generale, clientul va declara că este conștient și este de acord că există posibilitatea să apară circumstanțe neprevăzute care pot duce la întreruperi ale accesului la domeniul client sau la utilizarea SalesRay, sau care pot cauza, în orice alt mod, o restricție sau interferențe în utilizarea serviciului. Clientul este de acord că, în astfel de cazuri, nu va solicita niciun beneficiu din partea Antipodes pentru niciun fel de daune directe sau indirecte, materiale sau imateriale și beneficii pierdute. În special, compania Antipodes nu va răspunde pentru daune de orice fel cauzate de forța majoră sau evenimente accidentale sau pentru orice circumstanțe care nu pot fi controlate de Antipodes și care nu pot fi prevăzute sau prevenite. Pentru a evita orice dubiu, părțile acceptă și convin că astfel de circumstanțe neprevăzute sunt, fără limitare, întreruperea alimentării cu energie electrică, probleme în rețeaua globală (Internet), precum și acte ilegale ale terților, provocând întreruperea directă sau indirectă a accesului clientului la domeniul client. Dacă Antipodes nu este în măsură să furnizeze serviciul din cauza unui caz de forță majoră, atunci aceasta trebuie, în timp util și în măsura în care este posibil, și în conformitate cu prevederile clauzei 25.9, să notifice clientului natura evenimentului de forță majoră și posibilele consecințe ale acestuia asupra contractului de prestări servicii. 23.4. Prin acceptarea acestor condiții generale, clientul declară că este informat și este de acord că Antipodes are dreptul să elimine accesul la domeniul client sau, în orice alt mod, să ia măsuri pentru a preveni, restricționa sau împiedica utilizarea serviciului, în prezența oricăreia dintre următoarele condiții: • acțiunile vor fi necesare pentru a preveni sau a elimina consecințele oricăror evenimente nefavorabile care sunt dăunătoare calității serviciului, inclusiv cele care privesc securitatea accesului clienților la domeniile client, lucrul cu SalesRay sau bazele de date ale clienților; • acțiunile vor fi necesare pentru a rezolva erori în SalesRay; • acțiunile vor fi necesare pentru verificarea și implementarea de noi funcții sau pentru a optimiza funcțiile existente în SalesRay; • acțiunile vor fi necesare pentru verificare, asistență tehnică, îmbunătățire sau optimizare a sistemelor software sau hardware și a infrastructurii deținute sau utilizate de Antipodes (proceduri preventive care pot fi planificate sau accidentale). Clientul va fi de acord că, în cazurile de mai sus, nu va pretinde beneficii de la Antipodes pentru orice daune materiale sau imateriale și pierderea beneficiilor cauzate de incapacitatea, limitările sau deteriorarea serviciului furnizat, cu condiția ca Antipodes să fi depus eforturi rezonabile pentru a limita perioada în care utilizarea serviciului a devenit imposibilă sau dificilă. În astfel de cazuri, Antipodes va notifica clienții, în prealabil, cu privire la orice întrerupere temporară iminentă a accesului sau orice alte dificultăți legate de utilizarea Serviciului, conform clauzei 25.9. În cazul în care acțiunile Antipodes afectează clienți individuali, notificarea se efectuează în conformitate cu prevederile clauzei 25.1.b. 23.5. Compania Antipodes nu va răspunde pentru daune directe sau indirecte de orice natură care apar în legătură cu utilizarea sau incapacitatea de a utiliza SalesRay sau de a accesa domeniul client. Compania Antipodes nu este răspunzătoare în cazurile în care clientul nu poate utiliza capacitatea maximă a serviciului furnizat din motive dependente de echipamentul utilizat de client. În special, dar nu numai, Antipodes nu va avea obligația de a oferi asistență clientului în optimizarea sistemelor sale software sau hardware pentru a lucra cu Serviciul și în optimizarea conectivității. 23.6. Prin acceptarea acestor condiții generale, clientul va declara că este notificat și este de acord că Antipodes nu are obligația de a examina, și nici SalesRay nu trebuie să conțină funcții de a examina automat, datele și materialele de orice natură pe care clientul le-a introdus, prelucrat și stocat în SalesRay, din punct de vedere al legalității utilizării, al justificării, al exhaustivității, al autenticității sau al scopurilor pentru care sunt prelucrate datele. Fără a aduce atingere celor de mai sus, din proprie inițiativă sau după notificarea unei terțe părți, Antipodes are dreptul să investigheze și să suspende accesul la domeniul clientului, să restricționeze utilizarea Serviciului sau accesul la categorii individuale de date atunci când prelucrarea datelor încalcă aceste condiții generale, prevederile obligatorii ale legislației actuale, moralitatea sau care pot aduce atingere drepturilor și intereselor legitime ale terților. În aceste cazuri, compania Antipodes nu va răspunde pentru niciun prejudiciu și beneficii pierdute de client sau terți, care rezultă din suspendarea, încetarea sau limitarea accesului. Responsabilitatea pentru legalitatea, veridicitatea, integralitatea și conformitatea cu scopurile relațiilor pentru care datele și materialele sunt introduse, prelucrate sau stocate de SalesRay aparține clientului. Compania Antipodes nu va răspunde în fața clientului sau a oricărei terțe părți pentru stabilirea, punerea în aplicare și încetarea relației dintre client și terți, inclusiv daune și profituri pierdute ca urmare a unei astfel de relații, atunci când utilizarea serviciului este asociată în orice mod cu o astfel de relație. În special, această regulă se referă la, dar nu se limitează la relații: • legate de datele cu caracter personal prelucrate de client prin SalesRay, sau • pe care clientul le-a stabilit sau cu privire la care efectuează operațiuni utilizând funcții sau module în SalesRay pentru integrarea cu platforme de e-commerce sau furnizori de servicii de transport mărfuri. 23.7. Clientul va fi obligat să despăgubească Antipodes pentru orice daune cauzate de utilizarea Serviciului prin încălcarea acestor condiții generale sau a reglementărilor obligatorii ale legislației aplicabile. Clientul va fi obligat să despăgubească Antipodes pentru orice daune cauzate de acțiunile utilizatorilor cărora clientul le-a furnizat mijloacele și condițiile de acces la domeniu client. 23.8. Clientul va fi obligat să despăgubească Antipodes pentru toate daunele și beneficiile pierdute incluzând, dar fără a se limita la, sancțiuni financiare, onorariile avocaților și alte costuri, care rezultă din sancțiuni administrative, acțiunile introduse împotriva Antipodes sau despăgubiri plătite unor terțe părți în legătură cu utilizarea serviciului de către client, cu încălcarea prevederilor legale obligatorii, a eticii sau într-un mod care poate provoca prejudicii drepturilor și intereselor legitime ale terților. 23.9. Clientul se angajează să despăgubească Antipodes pentru toate daunele cauzate de utilizarea domeniului client și SalesRay de către terți, cărora clientul (sau utilizatorii care acționează în numele său), cu încălcarea acestor condiții generale, le-a furnizat mijloacele de identificare (nume de utilizator și parolă) sau în alte condiții prevăzute pentru accesul la SalesRay. 24. Rezilierea contractului 24.1. Cu excepția celor prevăzute în aceste condiții generale, Contractul de prestări servicii se va rezilia: a. de comun acord între părți. b. în cazul unor modificări și completări aduse Condițiilor generale de către Antipodes, cu care clientul nu este de acord; c. . în cazul neplății de către client a prețului aferent perioadei de abonament  și expirarea termenilor stabiliți în Condițiile generale, pentru perioada în care accesul la domeniul client a fost suspendat; 24.2. Rezilierea Contractului de prestări servicii nu exonerează clientul de obligația de a plăti prețul serviciului utilizat înainte de data la care accesul la domeniul său de client a fost suspendat. 24.3. În cazul în care una dintre părțile semnatare ale Contractului de prestări servicii nu își îndeplinește obligația în temeiul prezentelor condiții generale din vină proprie, cealaltă parte poate rezilia acordul, cu acordarea unui preaviz suficient părții în culpă după expirare termenului limită, contractul va fi considerat reziliat. Termenul menționat în această clauză nu poate fi mai mic de trei zile lucrătoare. Antipodes poate declara rezilierea contractului fără preaviz și fără a fi obligat să plătească despăgubiri, atunci când constată că clientul, prin acțiunile sale și în legătură cu Serviciul astfel furnizat, a încălcat normele stabilite în aceste Condiții Generale privind protecția vieții private, proprietate intelectuală, interdicții în legislația aplicabilă sau în standardele morale general acceptate. 24.4. Cu excepția cazurilor și în condițiile menționate la alineatul 24.5, după încetarea sau anularea contractului de prestări servicii, Antipodes nu va stoca datele pe care clientul le-a introdus și prelucrat în SalesRay și care se află pe serverul Antipodes și le va distruge imediat într-un mod care împiedică recuperarea acestora. Compania Antipodes nu va fi obligată și nu poartă nicio responsabilitate pentru stocarea datelor pe care clientul le-a introdus în SalesRay, după încetarea sau anularea contractului de prestări servicii, indiferent de motivele pentru rezilierea sau anularea acordului. 24.5. În cazul în care acordul este reziliat din motive de neconformitate din partea Clientului, Antipodes stochează informațiile pe care clientul le-a introdus în SalesRay și care se află pe serverul Antipodes la data rezilierii, timp de șaizeci de zile de la data încetării acordului. La expirarea acestei perioade, Antipodes poate distruge datele într-un mod care împiedică recuperarea acestora. În termenul menționat anterior de șaizeci de zile, cu condiția ca clientul să-și fi îndeplinit toate obligațiile de plată care decurg din acord, Antipodes oferă clientului acces la domeniul client, pentru ca clientul să poată descărca datele introduse în SalesRay și care se află pe serverul Antipodes la data la care acordul a fost reziliat. Acest acces este furnizat la cererea expresă a clientului și doar pentru o zi lucrătoare care urmează să fie agreată între părți. Clientul poate descărca datele în condițiile prevăzute la clauza 22.10. Regula menționată la această clauză 24.5 nu se aplică informațiilor, materialelor, documentelor, mesajelor și datelor de orice natură a căror posesie, utilizare sau distribuire este interzisă de legislația în vigoare, inclusiv fișiere sau fragmente separate de fișiere care încalcă drepturile de autor străine sau alte drepturi legate de proprietatea intelectuală. Antipodes poate șterge imediat, fără compensații corespunzătoare, astfel de date, materiale, documente sau mesaje, în mod discreționar. 24.6. În cazul rezilierii sau anulării contractului de prestări servicii, în măsura în care acest lucru este permis de dispozițiile obligatorii ale legislației aplicabile, Antipodes nu va răspunde pentru daunele sau beneficiile pierdute, suferite de client sau terțe persoane, cauzate de sau în legătură cu rezilierea sau anularea contractului de prestări servicii. În special, dar fără limitare, compania Antipodes nu va răspunde pentru daune de orice fel, inclusiv beneficiile pierdute, cauzate de: • rezilierea accesului la domeniul client; • încetarea utilizării SalesRay; • incapacitatea clientului de a accesa și utiliza datele pe care le-a introdus în SalesRay și care se află pe serverul (serverele) Antipodes; • distrugerea datelor în conformitate cu modalitățile descrise la clauza 24.4 sau 24.5, inclusiv atunci când a fost primită o cerere de transfer sau de furnizare a accesului la date, dar clientul nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul contractului. 25. Comunicarea între Antipodes și client 25.1. Întreaga corespondență între părți în legătură cu punerea în aplicare, rezilierea sau anularea contractului de prestări servicii se face în format electronic scris, prin e-mail, sub rezerva următoarelor condiții: a. declarațiile clientului se trimit prin e-mail de la adresa de e-mail a clientului, așa cum este indicată în profilul clientului, și se adresează următoarei adrese de e-mail Antipodes info@salesray.com; b. declarațiile Antipodes se trimit prin e-mail de la adresa info@salesray.com și se adresează adresei de e-mail indicate în profilul clientului; c. declarația este înregistrată din punct de vedere tehnologic într-un mod care permite reproducerea acesteia. 25.2. Părțile declară că declarațiile care provin de la adresele de e-mail indicate la punctul anterior sau care sosesc la acestea sunt făcute de o persoană care reprezintă partea semnatară a contractului și care are dreptul să le trimită/să le primească în numele părții respective. 25.3. Declarațiile menționate la alineatul precedent se consideră a fi fost trimise și primite în conformitate cu normele din documentul electronic și din Legea privind serviciile de certificare electronică. În sensul prezentelor Condiții generale, se consideră că destinatarul a aflat conținutul declarației cel mai târziu în prima zi lucrătoare care urmează zilei primirii. 25.4. Părțile convin că nu există nicio cerință expresă ca primirea mesajului care conține declarația, notificarea sau alt document electronic relevant să fie confirmată. 25.5. Toate mesajele trimise de la adresele de e-mail indicate/definite la clauza 25.1 se consideră a fi trimise în numele părții respective. 25.6. Părțile convin că, în cazul în care una dintre ele nu acceptă o adresă de e-mail valabilă sau nu și-a actualizat adresa de e-mail (sau în cazul în care Antipodes nu are o astfel de adresă indicată pe site), declarația, notificarea sau alt document, care decurg din contractul de prestări servicii, se consideră că au fost primite de către partea în culpă în ziua în care au fost trimise de cealaltă parte. 25.7. Fiecare parte poate, dacă consideră necesar, să adreseze un mesaj celeilalte părți, prin corespondență înregistrată. Părțile nu sunt obligate să comunice în acest mod, nici măcar în condițiile prevăzute la alineatul precedent. 25.8. Mesajele verbale, inclusiv prin telefon, ar trebui să fie confirmate în formă electronică scrisă în conformitate cu modalitățile prevăzute la alineatele anterioare. Data primirii mesajului va fi data la care s-a primit mesajul de confirmare. 25.9. Clientul va fi de acord ca notificările generale sau instrucțiunile de lucru cu SalesRay adresate tuturor sau unui grup de clienți să poată fi publicate de către Antipodes într-un mod adecvat pe site-ul web. În acest caz, data primirii notificării sau a instrucțiunii de către client va fi data publicării pe site-ul web.

IV. MODIFICAREA CONDIȚIILOR GENERALE

26. Modificarea Condițiilor generale 26.1. Prezentele Condiții generale, inclusiv configurațiile de servicii și planurile tarifare, precum și alte documente obligatorii din punct de vedere juridic la care se referă condițiile generale, cum ar fi Politica de confidențialitate și Acordul de prelucrare a datelor, pot fi modificate unilateral de către Antipodes. 26.2. Modificările se publică pe site-ul internet și, atunci când acestea reprezintă modificări sau adăugiri la configurațiile de servicii sau la planurile de tarifare care se referă la clienți care au stabilit deja relații cu privire la serviciu, Antipodes trimite o notificare clienților relevanți în conformitate cu maniera prezentată la paragraful 25.1. b. 26.3. Modificările intră în vigoare imediat după data publicării lor pe site-ul web, indiferent dacă se referă la persoane care doar utilizează conținutul public al site-ului web sau la clienți. 26.4. În termen de o săptămână de la data la care au fost postate modificările menționate la paragraful 26.2 sau a fost trimisă o notificare, orice client care nu este de acord cu modificările poate declara în mod expres că le respinge. O astfel de declarație va fi considerată a fi o declarație din partea clientului că acesta nu mai dorește să utilizeze Serviciul și dorește să rezilieze Contractul de prestări servicii. Într-un astfel de caz, Contractul de prestări servicii se va rezilia la sfârșitul perioadei de abonament în care a fost trimisă declarația. După expirarea acestei perioade de abonament (rezilierea contractului), Antipodes poate șterge imediat domeniul clientului și poate distruge datele pe care clientul le-a introdus și procesat în SalesRay. 26.5. Pentru perioada cuprinsă între data la care intră în vigoare modificările Condițiilor generale și data încetării Contractului de prestări servicii, clientul va datora o remunerație pentru orice utilizare a Serviciului, pe care o poate datora înainte de data intrării în vigoare a modificărilor Condițiilor generale. 26.6. Orice client care, în termenul de o săptămână menționat la paragraful 26.4, nu a declarat că respinge modificările, este considerat ca fiind familiarizat cu acestea și că le-a acceptat necondiționat. 26.7. În conformitate cu prevederile prezentei secțiuni, nu se poate face nicio modificare a condițiilor convenite în mod explicit între client și Antipodes pentru furnizarea serviciului, diferite de aceste Condiții generale, de configurațiile de servicii sau planurile de preț publicate.

V. DIVERSE

27. Anulare 27.1. Părțile vor declara că, în cazul în care oricare dintre clauzele prezentelor Condiții generale devine nevalidă, acest lucru nu va duce la anularea Contractului de prestări servicii sau a unor părți ale acestuia sau a altor clauze din Condițiile generale. Clauza invalidă va fi înlocuită cu reglementările legale obligatorii sau cu practica comercială instituită. 28. Soluționarea litigiilor. Legea aplicabilă 28.1. Orice litigiu între Antipodes și client cu privire la încheierea, punerea în aplicare, încetarea sau anularea unui Contract de prestări servicii, sau între Antipodes și o persoană care utilizează conținutul public al site-ului va fi stabilită prin negocieri între părți, în spiritul înțelegerii reciproce. În cazul în care părțile nu ajung la un acord, litigiul va fi deferit instanței competente, în a cărei jurisdicție teritorială intră sediul social al companiei Antipodes. 28.2. Cu excepția cazului în care se convine altfel, toate relațiile și acordurile cărora li se aplică aceste Condiții Generale se supun legislației bulgare. Pentru orice aspecte care nu sunt reglementate de prezentele Condiții Generale, se vor aplica dispozițiile legislației în vigoare a Republicii Bulgaria.